дом Новини 50 талантливи разградски деца с грамоти и финансови стимули по Мерките за...

  50 талантливи разградски деца с грамоти и финансови стимули по Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби

  0
  ДЯЛ

  50 талантливи деца от Разград получават грамоти и финансови стимули по Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби. Тази програма се реализира в Община Разград за шеста поредна година, като през 2020 г. фондът е най-голям – 25 000 лева. Средствата се разпределят съобразно постиженията на призьорите от национални и международни състезания и конкурси.

  Кандидатурите за стимулиране по Мерките са разгледани от седемчленна комисия, председателствана от заместник-кмета Руска Вътева, в комисията участват председателите на комисиите по образование и култура в Общинския съвет, както и юрист и експерти от отделите „Образование и спорт“ и „Култура, религиозни дейности и младежки дейности“. През тази година са одобрени 50 от подадените 56 предложения.

  С оглед спазване на противоепидемичните мерки тази година няма да се провежда церемония по връчване на грамоти и финансова подкрепа, а ще бъдат извършени банкови преводи по сметките на родителите на децата. 45 от преводите ще бъдат направени в петък, 18 декември, а останалите 5 – на 21 декември, понеделник. Грамотите ще бъдат получени от директорите на 11-те училища, в които учат призьорите, а те ще преценят кога и по какъв начин да ги връчат на талантливите си възпитаници.

  18 от учениците са от ППМГ“Акад. Н. Обрешков“, по 9 – от ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“ и ОУ“Н.Й.Вапцаров“, 6 – в ОУ“Васил Левски“, по 2 – в ОУ“Н.Икономов“ и ОУ“Ив.С.Тургенев“, по 1 – в ПГО“Станка Николица Спасо-Еленина“, СУ“Христо Ботев“, НПТГ“Шандор Петьофи“ и ПГТС“Христо Смирненски“. Призьорите развиват творческите си заложби в областта на музиката, литературата, изобразителното изкуство, науката, журналистиката, фотографията и в извънучилищни форми: ЦПЛР ЦРД-Разград, ЦПЛР ЦУТНТ-Разград, НЧ“Напредък-1901“-Разград, СНЦ“Надежда-4019“-Разград, НЧ“Ангел Кънчев“-Русе.

  Ръководството на Община Разград поздравява призьорите за постиженията им през отминаващата година и пожелава на всички деца от общината здрава и още по-успешна 2021 г.!
  В прикачения файл вижте имената на призьорите.