дом Новини Присъда за банкова служителка присвоила 77 998, 67 лв. от сметките на...

  Присъда за банкова служителка присвоила 77 998, 67 лв. от сметките на 26 лица

  0
  ДЯЛ

  На три година „лишаване от свобода“ с 5-годишен изпитателен срок бе осъдена бивша банкова служителка на банков клон в Исперих Пенка П. Тя се призната за виновна и сключи споразумение чрез адвоката си с Окръжна прокуратура Разград, което бе одобрено днес от Окръжен съд като непротиворечащо на закона и морала.

  59-годишната Пенка П. е обвинена в длъжностно присвояване на пари в особено големи размери, което представлява и особено тежък случай от сметките на 26 лица. В периода от 08.01.2004 г. до 28.10.2014 г. в качеството си на длъжностно лице – банков служител – „касиер“ /за времето от 08.01.2004 г. до 09.04.2008г./, банков служител „касиер“ и „младши банков служител, обслужване на клиенти“ /за времето от 10.04.2008 г.- 19.03.2013 г./, банков служител „касиер“ /за времето от 20.03.2013г.- 07.10.2013 г./ и „банков служител, обслужване на клиенти“ /за времето от 08.10.2013 г. – 28.10.2014 г./ към банка в гр.София, клон гр.Разград, представителство гр. Исперих, в кръга на службата си, в условията на продължавано престъпление присвоила чужди пари – парична сума в общ размер на 77 998,67 лева (седемдесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и осем лева и шестдесет и седем стотинки), поверени в това й качество да ги пази и управлява, представляващи парични средства по разплащателни, депозитни и спестовни банкови сметки.

  За улесняване на това престъпление банковата служителка е извършила и друго престъпление – в кръга на службата си, в условията на продължавано престъпление съзнателно се ползвала от неистински частни документи – „Нареждане разписка”, „Банково бордеро за обмяна на валута“ „Банково бордеро за Покупко-продажба на валута”, „Нареждане за вътрешно банков превод”, „Преводно нареждане за кредитен превод”, „Платежно нареждане за вътрешно банков кредитен превод”, „Платежно нареждане“ , „Обмяна на валута”, и „вътрешен превод“.

  Съдът лиши обвиняемата Пенка П. от право да заема материално отчетническа длъжност и да упражнява професия, свързана с пазене и управление на чуждо имущество за срок от 4 години.
  Възпитателната работа по отношение на бившата банкерка, през изпитателния срок на наказанието „лишаване от свобода“, се възлага на началника на РУ на МВР – Исперих.

  Причинените с престъплението имуществени вреди са възстановени в пълен размер на ощетеното юридическо лице – банкова институция в гр.Исперих.
  Споразумението влиза в сила веднага и не подлежи на обжалване или протест.