дом Лозница Община Лозница 2021 г стартира с ремонт на улични мрежи в 6...

Община Лозница 2021 г стартира с ремонт на улични мрежи в 6 населени места

0
ДЯЛ

Днес, 15 декември 2020, кмета на Община Лозница г-н Севгин Шукри подписа договор за възлагане на обществена поръчка за строителство по ремонт на улична мрежа в 6 населени места на територията на община Лозница.
Строително-ремонтните дейности ще стартират през пролетта на 2021г като ще обхванат следните населени места: с.Тръбач, с.Крояч, с.Гороцвет, с.Синя вода, с.Градина и с.Манастирско, както следва:

За ремонтни работи по участъци от улици в с.Тръбач:

 • ул.“Космос“ участък ОК 57-52
 • участък ОК 43-52
 • ул.“Люлин“ участък ОК 52-74

За ремонтни работи по участъци от улици в с.Крояч:
-ул.“Иван Вазов“ участък ОК 43-42

 • ул.“Бузлуджа“ участък ОК 42-41
 • ул.“Валентина Терешкова“ участък ОК 42-53
 • ул.“Витоша“ участък ОК 26-22

За ремонтни работи по участъци от улици в с.Гороцвет:

 • ул.“Иван Хараланов“ участък ОК 33-36
 • ул.“Васил Левски“ участък ОК 36-15
 • ул.“Бузлуджа“ участък ОК 34-16
  -ул.“Драва“ участък ОК 13-8

За ремонтни работи по участъци от улици в с.Синя вода:
-ул.“Шейново“ участък ОК 18-13
-ул.“Н.Й.Вапцаров“ участък ОК 44-41

 • ул.“Н.Й.Вапцаров“ участък ОК 49-53
  -ул.“Неофит Рилски“ участък ОК 53-54

За ремонтни работи по участъци от улици в с.Градина:
-ул.“Абритус“ участък ОК 44-22
-ул.“Г.Бенковски“ участък ОК 45-19

За ремонтни работи по участъци от улици в с.Манастирско:
-ул.“Витоша“ ОК 52-18
-ул.“Бузлуджа“ ОК 41-42

Изпълнител по договора е „Пътно строителство“ АД, а средствата, които ще бъдат осигурени са от републиканския бюджет в размер на 459 480,00лв, като г-н Шукри лично ще следи за качественото им изпълнение.

Кметът на Община Лозница увери, че ще продължи да следва своята инвестиционна програма за развитие и подобряване качеството на живот на всички жители на общината, както и облика на населените места, като постигането на поставените цели ще бъде важна предпоставка за задържане на младите хора в общината, макар и с косвен ефект и въздействие, като с предстоящите ремонти на участъци от улични мрежи ще се даде възможност за осигуряване на по-добра мобилност, транспортна свързаност, както и превенция на пътни инциденти.