дом Новини Над 4 000 подписа на недоволни от планираното драстично увеличение на такса...

  Над 4 000 подписа на недоволни от планираното драстично увеличение на такса смет за 2021 в община Разград

  0
  ДЯЛ

  Над 4 000 души, живущи в населените места в общината, се включиха в подписка срещу планираното увеличение на размера на такса смет за 2021 в община Разград. Предложението е налогът за общинския център да се промени от 3,3 на 4 промила, а по населените места промилите да са между 5,50 и 25 промила.

  Подписката, придружена с писмено възражение, е инициирана и подкрепена от 10 кметове на кметства в община Разград, които изразяват несъгласието си с повишаването на местния налог, тежестта на който ще бъде най-осезаем в селата, на фона на коронакризата и финансовите проблеми, които тя поражда.

  „Немалка част от нашите жители останаха без работа или с намалени доходи и за тях ще бъде непосилно плащането на таксата. Бихме желали да се прелазгреда така направеното „Предложение“ за промилите, както и на броя на контейнерите по неселени места. Да се направи така, че тежестта на промилите и броя на контейнерите да се разпредели справедливо за всички села в Общината.
  Считаме, че увеличението в нашите села е драстично и несъобразено с условията на настоящата пандемия и икономическа обстановка“, категорично заявяват инициаторите в мотивите на документа, който ведно с подписите на хората, обявили се против, предстои да бъде внесен днес в общината.

  „Хората недоволстват и настояват да се зачете мнението им, в противен случай са готови да пристъпят към гражданско неподчинение“, отбелязват още кметовете, като предлагат „общината да направи проучване за създаване на Общинско предприятие „Чистота“, по примера на други общини в областта. Друг вариант е да се събира такса на брой живущи на адреса, както е по законов ред или да се предвидят отделни кофи за всяко домакинство. … На места в общината всеки ден се вдигат празни кофи, както се прави и в местността „Пчелина“, където през зимния период почти не се генерират отпадъци.“

  Проектът за новия размер на таксата за битови отпадъци е публикуван на сайта на общината и предстои да бъде обсъден от Общинския съвет на последното за тази година заседание. С депозираната от градоначалника на Разград Денчо Бояджиев докладна записка за одобряване на план-сметки за разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Разград и определяне на такса за битови отпадъци за 2021 г., се предлага такса смет да се начислява пропорционално на предполагаемия обем на отпадъците на база основа, която съдържа елементи свързани с площа на имота собственост на причинителя на отпадъка, а именно данъчната оценка. В резултат на това излиза, че стар апартамент ще плаща по-малко от апартамент в нова сграда в съседство. Такса ще се плаща дори и ако имотът не е обитаван и е празен. Оказва се, че ако някъде живее многочленно семейство или голяма фамилия, за този имот те ще плащат, колкото и самотния старец в съседния идентичен.

  В разгара на пандемията от COVID-19 и задълбочаващото се безпокойство от дългосрочните ѝ ефекти, общинските съветници в ОбС Разград ще имат последната дума за вземане на окончателно решение. Дали ще узаконят това предложение на кмета, с което се нарушава основния европейски принцип „замърсителят плаща“ (въведен с Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година), като предлага таксата да се определя като промил от данъчната оценка, вместо „количеството образувани отпадъци“ като основа за определяне на ТБО – предстои да разберем на сесията на местния парламент, насрочена на 29 декември.

  Към настоящия момент новите изменения в разпоредбите на чл. 66 и 67 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), които касят именно таксата за битови отпадъци са неприложими, тъй като се предвижда същите да влязат в сила от 01.01.2022 г. с приетото от Народното събрание изменение относно влизането в сила  ( ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.).