дом Новини Ученици в 1 и 8 клас ще получат еднократна помощ от 300...

  Ученици в 1 и 8 клас ще получат еднократна помощ от 300 лева, без подоходен критерий

  0
  ДЯЛ

  Всички ученици, записани в първи и в осми клас ще получат еднократна помощ от 300 лв. през 2021 г. Това реши парламентът с приемане на текстове от закона за държавния бюджет за следващата година на второ четене.

  Със закона се правят промени в Закона за семейни помощи за деца, където беше записано, че право на еднократна помощ ще имат всички деца, записани в първи и в осми клас независимо от дохода на семейството.

  Помощта ще е в размер на 300 лв. и ще се изплаща на два пъти – половината след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище. 

  Досега право на такава помощ имаха само учениците от първи клас и то с определен подоходен критерий за семействата.

  Средствата ще трябва да бъдат върнати в случай, че детето не постъпи в училище, не продължи да се обучава през втория срок или в рамките на един месец има 5 отсъствия, за които няма уважителни причини.