дом Новини Депутат от ДПС пита какво се случва с реконструкцията на къщата...

  Депутат от ДПС пита какво се случва с реконструкцията на къщата музей на „Димитър Ненов“ в Разград, рушаща се в забвение

  0
  ДЯЛ

  От около година и половина къщата музей на един от основоположниците на българската музикална култура Димитър Ненов в Разград е затворена за посетители, тъй като е опасна поради конструктивни проблеми на сградата, която е под заплаха от сериозни увреждания и дори пълна разруха. Причината, довела до затварянето на вратите на архитектурния паметник е пропадане на дъсчените подове в концертната и изложбените зали, поради подпочвени води, които подкопават основите й и образувалите се огромни пукнатини по стените, които създават предпоставка за инциденти. Значимото за разградчани здание, притежаващо статут на единична недвижима културна ценност, декларирана като архитектурен паметник на културата с категория „местно значение“, е собственост на Община Разград от 1997r. и е предоставена на Регионалния исторически музей за стопанисване.

  Къщата музей е в критично състояние и продължава да се руши безмилостно с всеки изминал ден. Неотложната необходимост от предприемане на мерки за допълнителни строително-ремонтни дейности с цел консервация на едно от културните средища в Разград е отбелязана в писмено запитване от народният представител от ДПС Ахмедов Ахмедов до Министъра на културата. В документа депутатът отбелязва, че „След проверка на Инспектората по опазване на културното наследство при Министерство на културата в края на миналата година са изготвени предписания – отводняване на повърхностните води от настилките и улуците, премахване на градинката от север на къщата; отваряне за вентилиране на всички прозорци и отвори; изготвяне на подробно архитектурно заснемане на къщата и фотодокументация; изработване на цялостен проект за ремонт и реставрация на къщата.
  На територията на музея има и подпочвени води, които са довели до наводняване на мазата. На места в Етнографския музей също има пропадане заради подпочвените води. Засегнато е и дворното пространство.“, като отбелязва, че „Трябва да бъдат предприети мерки за допълнителни строително-ремонтни дейности с цел консервация.“

  От отправените от разградския народен представител Ахмед Ахмедов въпроси за това какви действия е предприело Министерството на културата относно реконструкция на музея „Димитър Ненов“ и в какъв срок се очаква да бъдат дадени указания от Министерството за кандидатстване за финансиране за проект за ремонт и реставрация на къщата, се оказва, че такива са дадени на кмета на Община Разград, но видно не са изпълнени.

  От Министерство на културата обясняват, че комисия е посетила обекта през месец август 2019г и е потвърдила, че състоянието на къщата е аварийно, констатирайки: наличие на влага, овлажняване на каменните зидове на цокълния етаж и опасност от унищожение на дървесните части на гредореда и сантрачите, за което своевременно са информирани Община Разград и Регионален исторически музей Разград. В констативния протокол са дадени указания за последващи действия, с цел първоначално преодоляване на аварийното състояние на къщата музей, както и за задължително изготвяне на цялостен проект за ремонт и реставрация на сградата.

  С писмо от 20 декември 2019 г., Министерството на културата уведомява кмета на Община Разград и директора на РИМ-Разград за възможността да кандидатстват през предстоящата 2020 година, за предоставяне на целева финансова извършване на специализирани консервационно-реставрационнк дейности за недвижими културни ценности (вкл. изработха на проектна документация) „Опазване на недвижимото културно наследство“, към Министерство на културата. В писмото са дадени конкретни указания условията по кандидатстване и за необходимите по процедурата документи, които собствениците следва да подадат в министерството през 2020-та година.

  От Министерство на културата отбелязват още, че „по време на обявената за 2020 година сесия за предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижими културни ценности, в Министерство на кутурата не е постъпвало заявление, отнасящо се до недвижима културна ценност къща музей ,Димитьр Ненов“.

  Ще направи ли местната власт необходимото за справяне с изключително тежкото състояние, което налага незабавна намеса за спасяване на дома на бележития български пианист и композитор, носеща със себе си история и наследство, или обречена на забвение ще се превърне в поредния символ на разрухата, породена от пренебрежението, безотговорността и безстопанствеността на управниците в Разград.