дом Новини На извънредно заседание съветниците в Кубрат одобриха социална услуга

  На извънредно заседание съветниците в Кубрат одобриха социална услуга

  0
  ДЯЛ

  20 общински съветници приеха единодушно единствена докладна записка от дневния ред на провелото се днес извънредно заседание на местния парламент в Кубрат.

  Извънредната точка, подложена на дебатиране и гласуване, бе свързана с възлагане и изпълнение на обществена услуга „Патронажна грижа“, съгласно процедура BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 4“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година, финансирана от Европейския социален фонд на обща стойност 63 725 лева.

  В края на заседанието и извън протокола бяха дебатирани два въпроса за състоянието на общинската болница във връзка с разпространението на COVID-19.