дом Новини Въвеждат временни противоепидемични мерки в област Разград

  Въвеждат временни противоепидемични мерки в област Разград

  0
  ДЯЛ

  Областният кризисен щаб за борба с коронавируса взе решение за въвеждане на временни противоепидемични мерки в област Разград. Решението беше взето на неприсъствено заседание, проведено на 27.10.2020 г. Временните противоепидемични мерки се въвеждат с цел да се ограничи разпространението на COVID – 19. Те влизат в сила от 28.10.2020 г. и ще останат валидни до 08.11.2020 г. Причината е попадането на област Разград в критичната червена зона със 185 заразени на 100 000 население. Ето кои са мерките, въведени с решението на Областния щаб:

  1. Ограничава се достъпа на външни лица в сградите на социалните и интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа в област Разград;
  2. Преустановява се провеждането на групови празненства на закрито (в т.ч сватби, кръщенета и други) за посочения период;
  3. Посещенията в кафенета, местата за хранене и ресторантите на закрито и на открито се допускат при заетост на местата не повече от един човек на 2 кв.м. от нетната търговска площ на обекта, разстояние 1,5 м. между масите и ограничение за ситуиране до 6 посетителя на маса, при условията съобразно указанията на Министъра на здравеопазването.
  4. Въвежда се стриктен пропускателен режим на входа без струпване на хора и с измерване температурата на всеки посетител в дискотеки, пиано-барове, нощни барове, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито и на открито. Контролът да се организира от лицата, стопанисващи горепосочените заведения. Посещенията в тези заведения се допускат при заетост на местата не повече от един човек на 2 кв. м. от нетната търговска площ на обекта (нетна търговска площ на обекта е реално използваната площ за търговска дейност, в т.ч. площта за консумация, без складове, кухни, обслужващи и сервизни помещения). В срок до 12.00 ч. в петък – 30.10.2020 г., лицата, стопанисващи нощни заведения в област Разград следва да попълнят и изпратят в РЗИ-Разград приложената към настоящото решени декларация за посочване на търговска нетна площ и да създадат подходяща организация за непрекъснато отчитане броя на посетителите в съответното заведение. При неспазване на мерките ще бъдат предприети действия по затваряне на заведенията;
  5. Кметовете на общини на територията на област Разград да сведат настоящото решение до знанието на собствениците на нощните заведения за развлечения на закрито и на открито в област Разград и да им предоставят приложения към настоящото решение формуляр на декларация за посочване на търговска нетна площ за попълване и изпращане в РЗИ – Разград;
  6. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти в област Разград, предоставящи услуги на гражданите (лечебни заведения, аптеки, обществен транспорт, търговски обекти, местата за хранене и други), да засилят контрола за спазване на изисквания за физическа дистанция от 1,5 м. между лицата, хигиена на ръцете, дезинфекция и носене на защитни маски за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) на закрити обществени места. Изключение от задължението за носене на защитни маски за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) се допуска за клиентите в местата за хранене, кафенета и в ресторанти.
  7. Представителите на компетентните институции на територията на област Разград – РЗИ, ОБДХ, ДИТ, ОД на МВР, ООАА, в рамките на функционалната си компетентности при максимално използване на контролните си правомощия и административен капацитет, да създадат необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на област Разград.
  8. Кметовете на общини в област Разград, РУО-Разград и директорите на учебни заведения в областта да осъществяват стриктен контрол по изпълнението на мерките, включени в заповед № РД09-2924/26.10.2020 г. на Министъра на образованието и науката. Преминаването към обучение от разстояние в електронна среда при условията на чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО да става съгласно инструкциите на горепосочената заповед;
  9. В срок до 29.10.2020 г., кметовете на общини в област Разград да издадат заповеди, включващи ограничителните мерки против разпространението на COVID-19 посочени в настоящото решение на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса в област Разград, както и допълнителни мерки съгласно техните правомощия и по тяхна преценка съобразно епидемичната обстановка на територията на тяхната община и да изпратят копие на заповедите на Областния управител и председател на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса в област Разград;
  10. Всички членове на Областен кризисен щаб за борба с коронавируса в област Разград да оказват пълно съдействие, като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.
  11. Настоящото решение да бъде сведено да знанието на заинтересованите страни и до местните медии в област Разград.