дом Новини Община Кубрат готви напускане на ВиК Асоциацията в Разградско

  Община Кубрат готви напускане на ВиК Асоциацията в Разградско

  0
  ДЯЛ

  Общинските съветници взеха решение за отделяне на Община Кубрат от обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД – Разград. Това се случи след гласуване по време на днешното заседание на Общинския съвет в лудогорския град, съобщават от общинската информационна служба в Кубрат.

  Като основен аргумент за това решение мнозинството от съветници посочиха незадоволителното стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите от община Кубрат. Като допълнителен аргумент съветниците посочиха още високата цена и качество на водата, от която жителите се оплаквали често. Много зачестили авариите и в населените места на общината, а също и депозираните жалби от страна на кметове и на граждани, което се превърнало в ежедневие. По време на сесията се чуха твърдения, свързани с чести злоупотреби от страна на служители, които надписвали в пъти консумираната вода за домакинствата в село Сеслав – изказа ги общинският съветник от ДПС Веселин Алеков, който бе подкрепен от свои колеги, а също и от кмета на селото Сунай Исмаилов.

  Частично несъгласие с тези аргументи бяха изразени единствено от общинските съветници на ЗНС Орхан Бедиханов и д-р Денислав Белинов. В своите аргументи те посочиха, че инвестициите на „Водоснабдяване Дунав“ за община Кубрат били значителни, сравнени с периода когато водното дружество „Меден кладенец“ в Кубрат е било в състояние да обслужва населените места в общината само. За злоупотребите беше предложено да се изготви списък, с който да бъдат запознати отговорните органи и институции. В отговор на питане кметът Алкин Неби обясни, че дълговете на кубратското дружество са се натрупали през годините в опити за обезпечаване на стари задължения и лихви, предимно към електроразпределителното дружество ЕНЕРГО-ПРО, което през декември 2018-та година заплаши да остави без ел. мощности за питейна вода над 80% от домакинствата в общината. Кметът Неби увери, че кубратското предприятие има силите да заработи самостоятелно, тъй като вече е успяло да погаси значителна част от задължения си, а и услугата, която ще предоставя ще е в пъти по-качествена за домакинствата от общината.

  По време на заседанието бе избран нов управител на водното дружество в Кубрат. Самир Джавдет ще заема овакантеният пост на ВиК „Меден Кладенец“ за период от 1 година. Съветниците определиха общински представител в лицето на кмета Алкин Неби за участие на извънредно заседание на Асоциацията на „Водоснабдяване Дунав“ в Разград, като при отсъствие негов заместник ще е зам.-кметът Мирослав Йорданов. Общинарите одобриха финансиране на временен безлихвен заем от наличностите по сметки за чужди средства, както и Наредба за изменение и допълнение относно определянето на местните налози на територията на общината. Местният законодателен орган даде съгласието си за въвеждане на задължителното предучилищно образование за 4-годишните деца в детските градини за учебната 2020/2021 година. По време на редовното заседание съветниците единодушно дадоха съгласието си за разкриване на нов Център за настаняване на лица от семеен тип с психични разстройства в с. Савин, като държавна делегирана дейност, считано от 1-ви юни 2021 год.

  В края на заседанието бе дискутирана и ситуацията с разпространението на коронавируса в страната и региона, като по време на дебатите постъпиха запитвания към управата на общинската болница дали тя е подготвена да се справи при по-усложнена обстановка с увеличаване на заразените от COVID-19. По тези въпроси кметът Неби уточни, че болничното заведение в общинския център е предприело нужните действия по предписанията на здравните власти, но сподели, че острата липса от специалисти в страната осезаемо се усеща и в град Кубрат. На сесията бяха разисквани и гласувани общо 15 докладни записки.