дом Новини И в ПГТС”Христо Смирненски” започнаха съвместните инициативи с МКБППМН

  И в ПГТС”Христо Смирненски” започнаха съвместните инициативи с МКБППМН

  0
  ДЯЛ

  В Професионалната гимназия по транспорт и строителство „Христо Смирненски“ – Разград се проведоха две от плануваните съвместни дейности с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
  Първата инициатива бе засаждане на хризантеми в двора на гимназията. Целта на тази инициатива е учениците да започнат да обръщат по-голямо внимание на заобикалящата ги природа, да я пазят от замърсяване и да работят в екип, не само при засаждането на растенията, но и при отглеждането им, което изисква специфични усилия, за да разкрият прелестните си цветове.

  Спортният празник пък вече е традиция в училището и е един от начините за справяне с гнева и агресията, които водят до рисково и социално безотговорно поведение. Проведе се турнир по футбол, както и интересни спортни състезателни игри.
  За всички участници в състезанията бяха осигурени предметни награди по проекта, които им бяха връчени от директора на гимназията – инж. Димитричка Ангелова.
  Екипът по проекта, озаглавен „Доброто започва от нас”, вече стартира следващата съвместна дейност – организирането и провеждането на Фотоконкурс на тема „Лицето на добротата“ през месец ноември, който ще бъде посветен на Деня на добротата.
  В общо 13 училища на територията на община Разград ще се проведат съвместни инициативи, финансирани от Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Разград.