дом Новини Област Разград е в „оранжева“ зона на заболеваемост от COVID-19

  Област Разград е в „оранжева“ зона на заболеваемост от COVID-19

  0
  ДЯЛ

  Налагане на още по-строг контрол за спазване на противоепидемичните мерки, реши Щабът
  Областният щаб за борба с коронавируса реши да бъде наложен още по-строг контрол за спазване на противоепидемични мерки в Разградско.

  Заболеваемостта за последните две седмици е 158,86 на 100 000 население, обяви директорът на РЗИ-Разград д-р Ася Генева. Това поставя област Разград в оранжевата зона на заболеваемостта в страната. Три паралелки в региона са поставени под карантина. Това са VII клас в разградското СОУ „Христо Ботев“, XI клас в ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ в областния център и IX клас в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Самуил. Има и един заболял личен лекар, като пациентите в неговата практика са поети от друг медик. На заседанието бе констатирано, че основна причина за влошената епидемична обстановка са масовото неглижиране и неспазване на противоепидемичните мерки.

  С цел ограничаване разпространението на COVID-19 в област Разград щабът взе решение да бъдат въвеведени следните мерки на областно ниво:

  1. Всички компетентни институции в област Разград да се включат активно в създаване на организация за изпълнение на постановените със заповеди на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки и по осъществяване на контрол във всички рискови обекти, както следва: градски и междуградски транспорт, обекти с обществено предназначение, заведения за хранене и развлекателни заведения, общински пазари, пенсионерски клубове, учебни и социални заведения и работни колективи и др.
  2. Всяка седмица в четвъртък от 11.00 часа да бъде провеждано заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса в област Разград. Заседанията да се провеждат дистанционно с онлайн платформа за работни срещи.
  3. Провеждането на организирани масови мероприятия на открито и закрито да става след предварително съгласуване с Областния управител на област Разград.
  4. Възлага на директора на РЗОК-Разград да уведоми общопрактикуващите лекари и лекарите специалисти да спазват алгоритъма на преглед и хоспитализиране на лица, със съмнение за зараза с COVID-19.
  5. Възлага на РДСП-Разград и на общинските администрации в област Разград да засилят контрола по изпълнение на Плана за действие на областно ниво при възникване на епидемичен взрив от COVID-19 в социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа в област Разград и на плановете за действие в условията на COVID-19 на социални и интегрирани здравно-социални услуги на територията на област Разград. Да се наблюдава строго спазване на изискванията персоналът да използва предпазни маски, да се следи за здравословното състояние на работещите в социалните услуги и тези с изразена симптоматика да не се допускат в социалните институции. Да се осигури обезпеченост на социалните услуги с предпазни маски и ръкавици, дезинфектанти и др.
  6. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, да прилагат противоепидемични мерки. Контрол по прилагането на мерките да бъде извършван от общинските администрации, РЗИ-Разград и ОДБХ-Разград.
  7. Възлага на общинските кметове да разпоредят на кметовете на кметства да бъде засилен контрола по спазване на противоепидемичните мерки в търговските обекти и заведения за хранене в малките населени места. Да се засили контрола по спазване на противоепидемичните мерки и спрямо заведенията за бързо хранене, закусвални, пекарни и други подобни търговски обекти в цялата област.
  8. Възлага на ОДБХ-Разград да извършва регулярни проверки в заведенията за хранене и развлечения на територията на община Разград, съобразно тяхната компетентност.
  9. Възлага на Дирекция „Инспекция по труда“ Разград да извършва регулярни проверки на работодатели на територията на област Разград относно спазване на въведените противоепидемични мерки, съобразно тяхната компетентност.
  10. Възлага на кметовете на общините в област Разград да определят длъжностни лица, които да контролират спазването на изискването за носене на защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата, както и за създадената организация за спазване на противоепидемичните мерки от страна на фирмите-превозвачи в транспортните средства от масовия градски и междуградски транспорт в област Разград, както и на спирките, автогарите и ЖП гарите (включително поставяне на табели и надписи за задължително на защитна маска в транспортното средство, както и на спирки и гари).
  11. Възлага на общинските администрации и РЗИ-Разград да извършват проверки за спазването на противоепидемичните мерки в общинските пазари, тържища и други сходни места на територията на област Разград (вкл. спазване на дистанция между търговските щандове, по възможност организиране на двупосочно движение на посетителите на пазарите, носене на предпазни средства и т.н.). По преценка на кметовете на общини да бъде временно преустановено провеждане на седмични пазари в населените места в областта, а в случай на провеждане да се осъществи контрол по строго спазване на противоепидемичните мерки.
  12. Възлага на кметовете на общини в област Разград да извършват регулярни проверки на клубовете за пенсионери, находящи се на територията на съответните райони, като при необходимост, обектите да бъдат затваряни за посетители.
  13. Възлага на РЗИ-Разград и ОД на МВР-Разград да извършват инцидентни проверки за спазване на изискването за поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в това число – кърпа, шал, шлем и др.) в транспортните средства от градския и междуградския транспорт на територията на област Разград и в другите гореизброени рискови зони.
  14. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения.
  15. Работният процес на колективните органи за управление и на служителите в учрежденията в област Разград да се провежда при възможност в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени.
  16. Възлага на контролните органи: общинските администрации, РЗИ-Разград, ОД на МВР-Разград, ОДБХ-Разград и Дирекция „Инспекция по труда“-Разград да изпращат ежеседмични справки за извършени проверки за спазване на противоепидемичните мерки всеки петък до 11.00 часа на официалния имейл адрес на Областна администрация Разград: rz.oblast@rz-government.org.