дом Новини Подписаха договора за проектиране и изграждане на кръговото кръстовище до Автогарата

  Подписаха договора за проектиране и изграждане на кръговото кръстовище до Автогарата

  0
  ДЯЛ

  Договорът за изпълнение на обществената поръчка с предмет „Инженеринг-проектиране и изграждане на кръгово кръстовище на бул. „Априлско въстание“ и ул. „Пета“ (до Автогарата)“ бе подписан от Кмета Денчо Бояджиев и главния счетоводител на Община Разград Миглена Дучева от страна на възложителя и Бончо Бонев – управител на фирма „Парсек Груп“ЕООД – от страна на изпълнителя, съобщават от пресцентъра на общинската администрация.
  Две фирми подадоха предложения за участие в обществената поръчка. Съгласно критериите по обществената поръчка комисия, председателствана от заместник-кмета Добрин Добрев, определи изпълнителя – „Парсек Груп“ЕООД.

  Договорът с него е на стойност 48 888,88 лева без ДДС и включва всички разходи, необходими за извършване предмета на договора, така че обектът да бъде въведен в експлоатация. 4000 от тези средства са за изготвяне на инвестиционния проект във фаза „технически проект“. Срокът за изготвянето му е 5 календарни дни и започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо от страна на възложителя. 44 888,88 лв. пък е стойността на строителните работи, а срокът за извършването им е 30 дни.
  В договора се уточнява, че съгласуването на инвестиционния проект и издаването на разрешение за строеж се извършва извън срока за изготвяне на инвестиционния проект и срока за изпълнение на строително-монтажните работи.
  Новото кръгово кръстовище се изгражда с цел подобряване безопасността на автомобилния и пешеходен трафик, както и по-равномерно разпределяне на транспортните потоци в този участък.

  Кръстовището ще е двулентово с ширина, позволяваща безпроблемното преминаване на товарни автомобили, автобуси и други превозни средства на обществения транспорт за превоз на пътници и ще се оформи с вътрешен кръг чрез монтаж на преместваеми (мобилни) елементи от рециклирани 100% екологично чисти материали, тип бордюри, закрепещи се посредством анкерна система с вид и размери по зададена в документацията схема.

  Максималният диаметър на външния кръг на кръстовището е 19.9 м. С цел недопускане задръстване на автомобилния трафик в кръговото кръстовище пешеходните пресичания ще бъдат изнесени извън обхвата на кръга, като се осигури безопасното пресичане на пешеходци непосредствено преди и след кръга по бул. “Априлско въстание“, както и пресичане на ул. “Пета“ преди отклонението за Автогарата.

  Финансирането на обществената поръчка е със собствени бюджетни средства. Изграждането на това кръгово кръстовище бе обявено от Кмета Денчо Бояджиев като ангажимент на общинското ръководство още при представянето на новия управленски екип и по-късно включено в бюджета за 2020 г.