дом Новини 10 200 лева имуществена санкция наложи Окръжен съд Разград на неоснователно обогатила...

  10 200 лева имуществена санкция наложи Окръжен съд Разград на неоснователно обогатила се фирма със седалище и адрес на управление в село Дряновец

  0
  ДЯЛ

  Окръжен съд – Разград наложи днес имуществена санкция в размер на 10 200 лева на юридическото лице „СПВ Строежи“ ЕООД с. Дряновец със собственик и управител С.С.Г.
  С толкова неоснователно се е обогатило дружеството, в резултат на извършено от Стела М. в качеството й на търговски пълномощник престъпление, съобщават от пресцентъра на правораздавателната институция.

  Административното наказателно дело е по реда на чл. 83а от Закона за административните нарушения и наказания. Според прокурора по делото административнонаказателната отговорност по този ред се ангажира при кумулативното наличие на следните предпоставки: 1.Привлеченото към отговорност лице да е юридическо; 2.Да се е обогатило или би могло да се обогати в резултат на извършено престъпление от кръга на посочените в чл.83а ал.1 от ЗАНН; 3.Престъплението да е извършено от някое от лицата, посочени в точки 1-4 на цитираната правна норма, като и трите предпоставки в конкретния случай са налице.
  Преди настоящото производство с присъда №48/04.09.2019 по НОХД 217/2019 г. Варненският окръжен съд е признал подсъдимата Стела М. за виновна в това, че през периода 28.12.2016 г. – 16.01.2017 г. в град Разград, в качеството на търговски пълномощник на „СПВ СТРОЕЖИ“ ЕООД с.Дряновец, обл.Разград, в условията на посредствено извършителство, чрез използване на Т.П.Д. от гр.Варна /счетоводител/, е избегнала установяването и плащането на данъчни задължения – данък за внасяне по чл.89, ал.1 от ЗДДС в големи размери – 10 200 лв. /десет хиляди и двеста лева/, като потвърдила неистина в подадена Справка-декларация на „СПВ СТРОЕЖИ“ ЕООД с.Дряновец, обл.Разград за данъчен период 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г., с вх.№ 17001142563/16.01.2017 г. на ТД на НАП-Варна-офис Разград, която се изисква по силата на ЗДДС и правилник за приложението му, с която декларирала данъчна основа на извършените 7 облагаеми доставки 51178,71 лв. и ДДС за внасяне 35.74 лв. при реално дължим 10 235.74 лв., които представляват начислен ДДС по неистинските данъчни фактури.

  Варненският окръжен съд е наложил на подсъдимата Стела М. наказание „лишаване от свобода“ за срок от две години и глоба в размер на 1000 лева, като на основание чл.58а от НК определя на подсъдимата окончателно наказание „лишаване от свобода“ в размер на една година и четири месеца, както и глоба в размер на хиляда лева. На основание чл.66, ал.1 от НК така определеното наказание лишаване от свобода е отложено с изпитателен срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.

  Със същата присъда Стела М. е осъдена да заплати на гражданския ищец – Държавата, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 10 200 лева, ведно със законната лихва, считано от 16.01.2017 г. до окончателното изплащане на сумата, както и направените разноски по делото.
  Решението на Окръжен съд Разград, с което наложи на юридическото лице „СПВ Строежи“ ЕООД имуществена санкция в размер на 10 200 лева, подлежи на въззивна проверка пред Апелативен съд Варна в 14 – дневен срок.