дом Новини Д-р Айше Реджеб и д-р Надие Карагьозова представят Лудогорието в семинар на...

  Д-р Айше Реджеб и д-р Надие Карагьозова представят Лудогорието в семинар на тема: „Единство и многообразие на етническите групи във Варненски регион и Североизточна България“

  0
  ДЯЛ

  Регионален център „Читалища“-Варна, Община Дългопол и НЧ „Лиляна Димотрова-1927“ с. Поляците са домакини и организатори на семинар на тема: „Единство и многообразие на етническите групи във Варненски регион и Североизточна България“. В дните на форума (24-26 септември 2020) на фокус ще бъде темата за толерантността и етническото многообразие. Ще бъдат представени обичаите „Рязане на хляб“ и „Къна“ – ритуали от т традиционната турска сватба в с. Поляците. Темата остава винаги актуална, поради своята значимост и необходимост.

  За модератори и участие с доклади по темата са поканени д-р Айше Реджеб-директор „Култура и образование“ в община Лозница и д-р Надие Карагьозова- секретар на МКБППМН в Община Кубрат.
  Д-р Айше Реджеб ще представи танцът в турската сватба в Лудогорието, а д-р Надие Карагьозова ще води дискусия свързана с темата за толерантността и необходимостта от запазване на етническата идентичност в голямото културно и фолклорно многообразие.

  Целта на семинара е да се изгради култура на общуване, разбирателство и търпимост на различията между основните етнически общности и читалища, насърчаване познаването на етническите групи и междуетническия диалог и сътрудничество, създаване на мултикултурна среда в читалището и положително й влияния върху дейността на отделните населени места и др.