дом Новини Общинският съвет прие решение за внедряване на система от мобилни сензори за...

  Общинският съвет прие решение за внедряване на система от мобилни сензори за измерване качеството на атмосферния въздух в Разград

  0
  ДЯЛ

  Общински съвет-Разград прие решение във връзка с разрешаване проблема със замърсения въздух на Разград. Това стана на извънредна сесия на местния парламент, свикана по искане на 1/3 от общинските съветници.
  По време на над тричасовото заседание бяха обсъдени необходимостта и възможностите за въвеждане на система за мониторинг на въздуха в общинския център.

  Съветници и от предходни мандати припомниха, че въпросът е обсъждан и преди 3 години, тогава от комисия, създадена от Областния управител Гюнай Хюсмен, е подготвен вариант за подобна система, но той не е влязъл за обсъждане на сесия. Две години подред е имало и предложения за включване на финансиране за внедряване на системата, но то не е приемано с гласуването на общинския бюджет.
  На сесията днес началникът на отдел в РИОСВ-Русе Христо Милков обяви данните от мобилната станция на Изпълнителната агенция по околна среда от замерванията им между 5 и 17 август. В този период е имало 5 денонощия с превишаване на средночасовата норма на сероводород, като най-високо – 26 микрограма – е било показанието през нощта на 12 срещу 13 август. Това е 5 пъти над допустимата стойност, Милков припомни, че през 2017 г. максималното замерване в Разград е било 64 микрограма, през 2018 г. – 48, през 2019 г. – 32. По думите му максималното замерване през този месец е било при наличие на вятър от север-северозапад, поради което експертите смятат, че източникът на замърсяването е разположен в западната част на града.

  Пред съветниците Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев съобщи, че вече е започнал проучване на възможностите за въвеждане на система за мониторинг. Той представи основни параметри от работна среща днес с представители на мобилен оператор, който предлага подобна система от сензори за замерване на чистота на въздуха, каквато с 22 сензора е въведена в София по европроект. В тази система за покриване на границите на Разград ще са необходими три индикатора, тъй като всеки функционира в диаметър 3 км, а общата стойност на инвестицията е около 30 000 лева. По думите на г-н Бояджиев това би било начало на трайното решаване на проблема.
  Представителят на РИОСВ потвърди, че данните от подобна система ще бъдат приети от екоинспекцията за годни, ако нямат разминавания със замерванията на станцията на ИАОС.

  След консултации между председателите на групи в Общинския съвет първоначалното предложение за решение претърпя трансформации и с 24 гласа „за” бе одобрен вариант с две точки. С първата се възлага на кмета да създаде комисия, която да проучи системите за мобилни сензори за установяване на замърсителите с цел засичане на параметрите на концентрация на вредни газове и емисии при оптимални финансови ресурси в едномесечен срок от приемане на решението. С втора точка от решението си общинските съветници възлагат на кмета до края на 2020 г. да внедри система от мобилни сензори за измерване качеството на атмосферния въздух, осигуряваща визуализация и съхранение на данните, които да бъдат разположени на общински терени в непосредствена близост до производствените предприятия в индустриалната зона на Разград.

  Кметът Денчо Бояджиев призова съветниците да включат и трета точка в решението си, с която след корекция на бюджета да се определи начина на финансиране на въвеждането на системата. Възникнаха две предложения – системата да се финансира от възнагражденията на общинските съветници за участието им в августовската сесия или от оперативния резерв на кмета – и двата варианта обаче не получиха одобрение при гласуването.