дом Новини Д-р Надие Карагьозова представя доклад на тема „Бисерци-еталон за мултикултурна позитивна среда“...

  Д-р Надие Карагьозова представя доклад на тема „Бисерци-еталон за мултикултурна позитивна среда“ на международен форум в Балчик

  0
  ДЯЛ

  Д-р Надие Карагьозова е гост-участник в шестото издание на международен форум „Българско наследство“, което ще се проведе идната седмица в Балчик. Познатата на обществеността педагожка, сега ни изненадва с любителския си интерес към етнологията и фолклора, за които обича да разказва в репортажи от различни събития в региона. Доклада й запознава с позитивния етнически модел на християни и мюсюлмани, които в 600-годишната история на селото от Лудогорието живият в сговор и хармония. Специално място е отделено на два от най-големите празника на алианската общност (една от големите етнически общности в селото) – Хъдърлез и Невруз, които са включени в списъка „Живи съкровища“ на ЮНЕСКО, като нематериално национално богатство.

  Споделени са впечатленията на автора от тяхната битност и посланията, които отправят алианите по време на празниците освен традиционните за здраве и берекет, но и за мирен и хармоничен живот за всички живи същества на планетата Земя. Във философията на алианската теология е залегнала разбирането към друговореца и приемането на различните религии с толерантност и симпатия. Докладът се опитва да даде кратък отговор и на въпроса – Кой е светецът Хазрети Али, който почитат алианите и местата, свързани с тяхната обредност и ритуали (тюрбета и теккетата). Водещ акцент в заключението , необходимостта от мирното и хармонично съжителстване на различните етноси и религии, които трябва да съхраняват самобитността и идентичността си, но и да дават нов прочит на утвърдения израз-единство и хармония в многообразието, нужен повече от всякога в динамичните време, в които живеем и все повече конфликти свързани с расизма и етнорелигиозната омраза разрастват в различни точки на света.

  Част от изложението на д-р Н. Карагьозова: „Живея и работя в общност със смесено население – българи, турци, цигани (цигани християни и цигани мюсюлмани), и алиани (познати още като къзълбаши, алевиии, които се причисляват към шиитския ислям). Родена съм и израснала в разградското село Бисерци. Познавам и общувам с много представители на алианската общност. Имам много приятели сред тях. До ден днешен тача и уважавам учителите си от този етнос. Мюкерем Адемова, моята начална учителка, научила ме на четмо и писмо. Днес ръководител на Клуб „Алиана“, където съм гостувала неведнъж. Мохамед Салиев-учителят ми по литература, който ме запали към книгите и словото. С него съм печелила най-трудните конкурси по рецитал. Помня артистичната и емоционална моя учителка по руски език Рухшен Мехмедова. Учителят по физика с много фина душевност – Вели Алиев. Още изпитвам симпатии към учителите от детската градини-всички представители на алианската общност – госпожа Сарачева, Мерданова, Солакова, Етемов и др. –всеки едон от тях оставил ярки светли спомени и допринесъл за формирането ми като личност…“