дом Новини 1121 лева средна заплата в Разградско

  1121 лева средна заплата в Разградско

  0
  ДЯЛ

  По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец юни 2020 г. са 25.2 хиляди. Спрямо края на март 2020 г. наетите лица се увеличават с 0.8%, а в сравнение със същия период на предходната година намаляват с 5.4%.

  Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 30.06.2020 г. в обществения сектор са 8.3 хиляди, а в частния – 16.9 хиляди. Спрямо края на март 2020 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.4%, а в частния – с 0.5%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.2%, а в частния сектор – с 7.3%.
  В структурата на наетите лица по икономически дейности в края на месец юни 2020 г. не се наблюдават съществени изменения спрямо същия период на предходната година. Най-голям е относителният дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 25.9%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 14.6% и „Образование” – 10.8%.
  През второто тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата за област Разград нараства с 8.5% спрямо същия период на 2019 г. и достига 1121 лв. Спрямо предходното тримесечие е отчетено увеличение с 0.1%. В обществения сектор получават средно 1139 лв., а в частния – 1113 лв.
  Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2020 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Култура, спорт и развлечения“, „Образование“ и „Държавно управление“.
  По размер на средната брутна заплата, през второто тримесечие на 2020 г., област Разград е на 8-мо място сред областите в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 1822 лв., Враца – 1280 лв. и София – 1247 лв., а най-ниско в Благоевград – 886 лв., Видин – 916 лв. и Силистра – 938 лв.