дом Новини Екоинспектори провериха сигнал за оцветени води в язовир „Бели Лом“ край Разград

    Екоинспектори провериха сигнал за оцветени води в язовир „Бели Лом“ край Разград

    0
    ДЯЛ

    Съвместна проверка с представители на РИОСВ – Русе, Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен, „Напоителни Системи“ ЕАД и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури е извършена на язовир „Бели Лом“ в района на област Разград. Проверката е осъществена в края на миналата седмица в присъствието на гражданина, подал сигнала за оцветяване на повърхността на язовира в наситено зелен цвят.

    Извършен е обход и оглед на язовира. В района няма промишлени източници, заустващи отпадъчни води във водния обект. По брега са установени минимални следи от оцветяване. Водният обем на язовира е намалял. Притоците са пресъхнали и не постъпва свежа вода. Заключението на експертите е, че оцветяването се дължи на естествени гнилостни процеси, характерни за летния сезон, при които се отделя зелен пигмент и специфична миризма.