дом Новини Нова рампа за хората с увреждания вече улеснява достъпа до Централната общинска...

  Нова рампа за хората с увреждания вече улеснява достъпа до Централната общинска библиотека в Исперих и Музейната експозиция в града

  0
  ДЯЛ

  Община Исперих реализира проект „Равен достъп на хората с увреждания до културния живот на град Исперих“. По проекта, който се изпълни с безвъзмездната финансова помощ на Агенцията за хората с увреждания, бе изградена нова рампа за инвалиди на стъпалата пред Централна общинска библиотека „Петя Йорданова” и Музейната експозиция на Исторически музей – Исперих.
  Основната цел на проекта е да се улесни достъпът до културния живот на град Исперих и общината на хората с увреждания.
  Припомняме, че през месец април миналата година приключи изпълнението на проект “Запазване на духовния и културен живот на населението чрез ремонт и оборудване на читалище „Съзнание – 1891“, гр. Исперих“, по който беше извършен ремонт на източното и южното крило на читалището с цел подобряване на енергийната ефективност на сградата, обновиха се помещенията на библиотеката, музейната експозиция, картинната галерия и ритуалната зала. Осигури се и вътрешен достъп на хора с увреждания до 2-рия етаж на сградата чрез закупуване на мобилно устройство за изкачване на стълби за инвалидни колички. На първия етаж беше изграден и оборудван и самостоятелен санитарен възел за хора с увреждания.
  Изграждането на общодостъпна среда в общината е една от задачите пред общинското ръководство. С изграждането на рампа за външен достъп на лица с увреждания до културните институции в читалище „Съзнание – 1891“ завърши процесът по създаването на външна и вътрешна достъпна среда за хората със специфични потребности при пространственото си придвижване. Подобрената достъпна среда ще създаде предпоставки за по-активното им включване в културния живот на града.