дом Новини Увеличават минималното заплащане за нощен труд – става най-малко 1 лев

  Увеличават минималното заплащане за нощен труд – става най-малко 1 лев

  0
  ДЯЛ

  Допълнителното възнаграждение за всеки час нощен труд ще се увеличи най- малко на 1 лев от догодина. Това решение взе правителството днес, като прие промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

  От 1 януари 2021 г. новият размер на ставката ще е четири пъти по-висок спрямо досегашната ѝ стойност от 0,25 лв.

  Съгласно новия механизъм размерът на допълнителното възнаграждение за положен нощен труд се обвързва с минималната работна заплата и става 0,15 на сто от нея за всеки отработен нощен час или за част от него, но не по-малко от един лев.

  По този начин размерът на добавката ще се актуализира съобразно темповете на нарастване на заплащането и ще се гарантира прозрачност и прогнозируемост при определяне на допълнителното трудово възнаграждение за нощен труд.

  Ставката не е променяна от 2007 г., когато минималната заплата в страната е била 180 лв. Повишаването ѝ ще увеличи доходите на над 436 000 работещи, които полагат нощен труд.