дом Новини Излезе първото класиране за прием в гимназиите след седми клас

  Излезе първото класиране за прием в гимназиите след седми клас

  0
  ДЯЛ

  Излезе първото класиране за прием в 8-ми клас на гимназиите. Седмокласниците могат да проверят къде са приети, като въведат входящ номер и код за достъп от служебната бележка на интернет адреса: http://priem.mon.bg.

  Приетите ученици в първия етап на класирането ще се записват в гимназиите до 16 юли, включително. Тези, които искат да участват във второто класиране, трябва да подадат документи в училището, в което са приети.
  Необходимите документи са  заявление до директора, оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави; оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.

  Учениците, които не са приети по нито едно от желанията, автоматично участват във второ класиране.

  Вторият етап на класиране приключва до 20 юли 2020 г.