дом Новини Шестима младежи на студентка практика в Областна администрация – Разград

  Шестима младежи на студентка практика в Областна администрация – Разград

  0
  ДЯЛ

  Шест студенти-практиканти, с подкрепата на менторите – служители на ОА-Разград, ще усвоят нови знания и умения в реална работна среда в администрацията и по този начин ще увеличат своите шансове за успешна реализация на пазара на труда след приключване на образованието си.

  Днес, 8 юли те се срещнаха с Областния управител Гюнай Хюсмен, който пожела успех на младите хора и ги призова да положат старание и постоянство в овладяването на практически умения и компетентности. „Областна администрация – Разград винаги е отворена към младите хора и им дава шанс за развитие и реализация. Учете се, развивайте се, защото вие сте нашето бъдеще“, допълни още г-н Хюсмен.

  Студентите са от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, СУ „Климент Охридски“, Университет по архитектура, строителство и геодезия – София, СА „Димитър Ценов” – Свищов, НСА – София и Бургаски свободен университет, с които Областна администрация има сключени договори за партньорство по проекта.

  Ще припомним, че проектът на МОН „Студентски практики – Фаза 2” е финансиран от ОП НОИР.
  Този проект допринася за създаването на устойчиви партньорства между администрацията, бизнеса и университетите, за провеждане на реални политики в сферата на образованието и заетостта.
  Целта на проекта е създаване на условия за придобиване на практически опит от студентите от висшите училища в реална работна среда в съответствие с потребностите на пазара на труда.

  За всяко успешно приключило и потвърдено практическо обучение студентът получава стипендия в размер на 600 лева.
  За включване в практическо обучение в реална работна среда в Областна администрация Разград могат да кандидатстват всички действащи студенти от висшите училища-партньори по проекта, включени в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката.

  На интернет адрес: https://praktiki.mon.bg/registration/students-self студентите от област Разград може да следят за следващите обяви на Областна администрация Разград за студентски практики и да кандидатстват, ако те отговарят на тяхната специалност.