дом Новини Микро и малки фирми от Лудогорието започнаха да получават безвъзмездна подкрепа за...

  Микро и малки фирми от Лудогорието започнаха да получават безвъзмездна подкрепа за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19

  0
  ДЯЛ

  Първите 7 фирми от Разградска област подписаха договори и започнаха да получават помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, съфинансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съобщават от Областния информационен център в Разград.

  Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проектите в Лудогорието е на стойност близо 60 000 лева, а индивидуалните бюджети на одобрените проекти са между 3 000 и 10 000 лева. Сред получателите има представители на различни сектори – шивашко, мебелно и сладкарско производство, транспорт и предоставяне на различни видове услуги, както и бенефециенти на средства от европрограмите по успешно приключили проекти.
  Скоро се очаква да бъдат финансирани и следващи подали проектни предложения кандидати.

  Екипът на ОИЦ – Разград извърши значима по обем информационна и консултантска работа и съдейства на много желаещи да се възползват от безвъзмездната помощ.

  Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати се изразяват в постигане на положителен ефект и стабилност на работните места. В резултат от изпълнението на проектите се очаква предприятията, получили подкрепа, да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.