дом Новини Отпускат по 250 лв. еднократна помощ за ученици в 8 клас

  Отпускат по 250 лв. еднократна помощ за ученици в 8 клас

  0
  ДЯЛ

  Учениците, записани в 8 клас в държавно или общинско училище за учебната 2020-2021 година, ще получат еднократна помощ, предвижда проект на постановление на Министерски съвет, качен за обществено обсъждане.

  Какво ви информирахме по-рано, тя ще бъде в размер на 250 лв. и се отпуска по реда на чл. 12а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.

  Новата помощ ще се дава по подобие на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас за покриване част от разходите в началото на учебната година.

  Изискването е децата да живеят постоянно в страната и да не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

  Помощта се получава при условие, че средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 450 лв.

  Изплащането на еднократната помощ е на два пъти – 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок на учебната 2020 – 2021 г., ако детето продължава да посещава училище. Помощта се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

  Заявлението декларация за отпускане на помощта с необходимите към него документи се подава в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на семейството, след записване на детето в осми клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.

  Изключение са прави в случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната 2020 – 2021 година.

  С тази помощ се цели подкрепа на семействата в по-тежка икономическа и социална ситуация предвид последиците от извънредното положение през настоящата година.

  От МОН отдавна обмислят как да спрат отпадането на деца от образователната система точно в този прогимназиален етап, тъй като според статистиката именно в 8 клас броят на отпадналите ученици се увеличава.