дом Новини Община Кубрат продължава да осигурява топъл обяд у дома за 170 нуждаещи...

  Община Кубрат продължава да осигурява топъл обяд у дома за 170 нуждаещи се

  0
  ДЯЛ

  Община Кубрат удължава целевата програма за топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация, съобщават от общинската информационна служба. Сключено е допълнително споразумение, с което се удължава срока за предоставяне на топъл обяд до 24-ти юли 2020 г.

  Обхванати са общо 170 уязвими лица от общината, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената противоепидемична ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят сами прехраната си. Целеви групи, попадащи в обхвата на проекта са лица с ниски доходи под линията на бедност, определена за страната за времето, в което са поставени под задължителна карантина, лица в т. ч. и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях в условията на извънредното положение. В обхвата на програмата попадат също и лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултата от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да си осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности.

  Припомняме, че програмата се реализира на територията на община Кубрат от началото на месец май и ще продължи до 24-ти юли 2020 година. Топъл обяд за нуждаещи се предоставя за нуждаещи се в град Кубрат и селата: Беловец, Горичево, Задруга, Каменово, Медовене, Равно, Савин, Севар, Сеслав и Точилари. Потребителите на услугата получават супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт. Програмата се финансира от националния бюджет чрез Агенция за социално подпомагане.