дом Новини Областната преброителна комисия проведе първото си заседание

  Областната преброителна комисия проведе първото си заседание

  0
  ДЯЛ

  През 2021 г. ще се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в Република България, което ще е най-мащабното изчерпателно статистическо изследване у нас и ще бъде част от предвидените преброявания на населенията в ЕС.
  Националният статистически институт (НСИ) и Централната комисия по преброяването (ЦКП), съвместно с областните управители и кметовете на общините организират преброяването на населението и жилищния фонд, като органите, които осъществяват преброяването, са: Националният статистически институт, Централната комисия по преброяването, териториалните статистически бюра, областните и общинските преброителни комисии.

  По този повод, днес в Областна администрация Разград се проведе първото заседание на временната Областна преброителна комисия за организиране на преброяването на населението и жилищния фонд на територията на област Разград през 2021 г.
  Заседанието беше открито от Областния управител Гюнай Хюсмен, който пожела успешна работа на комисията и изрази увереност, че тази отговорна работа ще бъде извършена качествено и в срок. Той призова в преброяването да участват всички жители на областта, защото то се провежда във всички европейски страни и дава изчерпателна информация както за броя, структурата и състава на населението, така и за броя и вида на домакинствата, за сградния и жилищния фонд, като резултатите се използват до следващото преброяване, което ще се проведе след 10 години.

  Областната преброителна комисия, която се състои от представители на отдел „Статистически изследвания“ и ТЗ „ГРАО“, на ОД МВР – Разград, както и от представители на Областна администрация Разград, и на общините Разград, Исперих и Кубрат, се председателства от заместник областния управител Евгени Драганов, който води дейността й, в съответствие с Правилник за дейността.
  По време на заседанието членовете на комисията приеха правилник за цялостната дейност на комисията, както и организационен план по подготовката и провеждането на преброяването на населението, с подробен график по дейности и дати.

  Според организационния план, до 20 юни ще се проведат заседания на общинските преброителни комисии. До 26 юни предстои набиране на 30 регистратори, необходими за областта, които ще бъдат обучени от 6 до 10 юли и след това ще проведат обхода за регистрация, който е в периода от юли до 15 септември.
  От 15 септември до 30 октомври ще се избират преброителите и контрольорите, а обученията им ще се проведат в началото на 2021 г.

  Бяха обсъдени цялата организация за работа с общинските преброителни комисии, евентуалните проблеми, както и подготовката и провеждането на Предварителния обход – изготвяне на преброителни списъци с адреси на сградите, входовете им и жилищните единици обект на преброяването, събиране на географски координати и използването им за георефериране на всички адреси. За целта ще бъдат извършени подготвителни методологични дейности, обучение на лицата, които ще извършат обхода и работа на терен и контрол.

  Секретарят на комисията Даниела Данаилова информира, че в периода на преброяването ще се проведат и две контролни изследвания със служители на НСИ – за обхват и за точност на регистрацията.
  По време на заседанието се изясни, че през 2021 г. броенето ще се проведе на два етапа – чрез онлайн преброителна карта от 0.00 часа на 22 януари 2021 г. до 24.00 часа на 31 януари 2021 година и чрез посещенията на отделните домакинства от преброители от 8.00 часа на 1 февруари 2021 г. до 20.00 часа на 15 февруари 2021 година. Но анкетьорите няма да пишат върху хартия отговорите, а на мобилно приложение. „При посещение анкетьорите ще записват данните директно върху мобилно устройство чрез приложение, разработено от НСИ, а отговорите ще се криптират и изпращат директно в институцията. Така ще се ограничи злоупотребата с данни на гражданите“, коментира още г-жа Данаилова.
  „Данните от преброяването се отнасят към определен момент, но резултатите получени от него се използват до следващото преброяване“, обясни още председателят на Областната преброителна комисия Евгени Драганов.