дом Новини До 2000 лв. глоба за посегателство над полицай или пожарникар

  До 2000 лв. глоба за посегателство над полицай или пожарникар

  0
  ДЯЛ

  Между 200 и 2000 лева ще бъде глобяван всеки, който наруши физическата неприкосновеност на полицай или пожарникар, „чрез употреба на физическа сила или предмет, ако извършеното не е престъпление“. Същите санкции ще търпят и нарушаващите полицейски разпореждания. Това е една от промените в Закона за МВР, приет от депутатите на второ четене днес.

  Досега нападението над полицаи се наказваше по указа за дребното хулиганство, според който се налага наказание задържане до 15 денонощия или глоба от 100 до 500 лв. Нанасянето на телесни повреди пък се наказва с до 3 години затвор и до 10 години, ако поражението е тежко.

  С измененията в закона се създава и ново мегазвено, което да обедини жандармерията и баретите. Освен с вардене при превозване на опасни товари, борба с тероризма, действия при масови безредици, звеното ще брани и чиновниците в различните органи на властта.

  До 20 месечни заплати ще получават напускане на МВР. С приетите от депутатите разпоредни се предвижда, че при прекратяване на служебните правоотношения, независимо от основанието, на служителите се изплаща обезщетение в размер на толкова месечни възнаграждения, колкото прослужени години имат, но не повече от 20.

  Средства ще се изплащат и за неизползваните отпуски. За служителите, извършващи дейности, свързани със специфичен характер на труда, за което се полага безплатна храна, ще се осигурява левовата й равностойност, а вместо ободряващи напитки полагащите труд през нощта за времето от 22,00 до 6,00 часа ще получават пари.

  Предвижда се курсантите, завършили редовно обучение в Академията на МВР, които преди деня на влизане в сила на този закон са назначени или преназначени на длъжност, ще служат в МВР за срок, не по-кратък от 10 години.

  Според измененията в закона полицаи ще имат възможност да съпровождат чужденци, търсещи международна закрила, които имат разрешение за настаняване в център от затворен тип.