дом Новини С бутилка шампанско дадоха старт на улични ремонти в кубратско

  С бутилка шампанско дадоха старт на улични ремонти в кубратско

  0
  ДЯЛ

  Днес в кубратския квартал Дряново се проведе официална церемония „Първа копка“ по проект за реконструкция на части от улична мрежа в град Кубрат и село Савин, като цялостна реконструкция ще бъде извършена на улица „Назъм Хикмет“ в кубратския квартал Дряново и на улица „Цар Симеон“ – Етап 1 в с. Савин, съобщават от пресслужбата на Община Кубрат.

  Общата стойност на инвестицията е 1 120 410,87 лв., от които 952 349,23 лв. европейско и 168 061,64 лв. национално финансиране. Гости на официалното събитие бяха народният представител от ДПС Ихсан Халил, директорът на ОД на ДФ „Земеделие“ – Разград  д-р Айдън Велиев, кметът на Община Кубрат Алкин Неби, неговите заместници  –  Женифер Пойраз и Мирослав Йорданов, общински съветници, начело с председателя на местния парламент Хюсеин Юмеров, директорът на Областния информационен център – Разград (ОИЦ)  Юлиян Данаилов, кметове на кметства, ръководители на учреждения и институции и жители на кубратския квартал. В своето обръщение към присъстващите кметът Неби благодари на всички за ползотворната и градивна работа. Той благодари на народните представители за разбирането и съдействието. Градоначалникът благодари на всички служители към Общинската администрация, а също и на общинските съветници за подкрепата. Благодарности бяха отправени и към строителите към, които обаче кметът се обърна с уверението, че контролът от страна на Общината по изпълнението на проекта ще бъде безкомпромисен.

  Малко след приветствията кметът Неби и народния представител счупиха бутилка шампанско, след което бе лиснато менче с вода за спорна и безаварийна работа. По стара традиция гостите бяха посрещнати и с вкусна пита. Общата цел на инвестиционния проект е устойчивото подобряване и модернизация на инфраструктурата, осигуряваща по-добро качество за живот и развитие на местния бизнес. С изпълнението на проекта се цели повишаване привлекателността на град Кубрат и село Савин, качеството и комфорта на обитаване, чрез подобряване на достъпа до пътищата от по-висок клас. Конкретната цел на проекта е възстановяването и подобряването на уличните параметри, съоръженията към тях и носимоспособността на настилката, чрез което ще се осигурят условия за експлоатация и безопасност на движението, ще се подобри отводняването и ще се удължат междуремонтните периоди.

  Проектът се изпълнява по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ сключен между Община Кубрат и Държавен фонд „Земеделие“ по подмярка 7.2. – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. Крайният срок за изпълнението на проекта е до началото на месец май 2022 година.