дом Новини Лятна бригада в Завет за поредна година осигурява заетост на студенти

  Лятна бригада в Завет за поредна година осигурява заетост на студенти

  0
  ДЯЛ

  От 8 до 19 юни 2020 г. включително ще се приемат документи за участие в шестата по ред лятна студентска бригада, организирана от Община Завет.

  От първото издание на бригадата през 2015 година до настоящата 2020 година, ежегодно се назначават по 10 младежи, студенти в редовна форма на обучение, като броят на отпуснатите работни места се определя с решение на Общинския съвет в Завет, в рамките на плануваните по бюджета на Общината средства.

  Изискването за участие в бригадата е те да бъдат с непрекъснати студентски права, в процес на обучение във висше учебно заведение в страната или чужбина – ще трябва да представят документ от висшето училище удостоверяващ студентското положение на кандидата. Друго условие е да имат постоянен адрес на територията на община Завет.

  В рамките на два месеца бъдещите висшисти ще помагат за разкрасяването на родния си град и населените места в състава на община Завет. От 8 юли до 9 септември за по 4 часа те ще бъдат ангажирани с дейности по озеленяване, поддържане на изградените зелени площи и площадки, с подкрепата на наставник, който ще поставя конкретни задачи, ще организира работата и ще отговаря за работата и действията, на студентите, като ги напътства, подкрепя и им оказва необходимото съдействие.

  След извършване на подбор, с одобрените кандидати ще бъдат сключени трудови договори с размер на месечното възнаграждение – 360 лева, като времето през, което ще бъдат ангажирани ще се зачита за трудов и осигурителен стаж.

  Целта на Програмата за лятна студентска бригада е да осигури заетост на младежите в общината, придобиване на трудови навици, да създаде умения и знания, които да приложат в бъдеще в реална работна среда, същевременно и да заработят лични средства, с които да си помогнат финансово за новата учебна година.

  Желаещите да участват могат да подадат своите заявления на място в Центъра за информация и услуги на гражданите – ул. „Лудогорие“ № 19 с работно време от понеделник до петък от 8,30 до 17,00 часа без прекъсване. По поща – на адрес: Община Завет, 7330 гр. Завет, ул. „Лудогорие” № 19, на факс (08442) 20 16 или по електронна поща – zavet@zavet-bg.com.

  Образец на заявление за участие може да изтеглите от тук!