дом Новини 15 рисунки на победители в областния конкурс „С очите си видях бедата”...

  15 рисунки на победители в областния конкурс „С очите си видях бедата” отиват на национален кръг в София

  0
  ДЯЛ

  В 18-тото поред издание на ежегодния конкурс „С очите си видях бедата” се включиха 53 рисунки, участвали в общинските етапи на конкурса от всички учебни заведения в Разградска област. До оценяване бяха допуснати 46 творби на малки художници. 7 от изпратените рисунки не отговаряха на стандарта за участие. Жури в състав директорът на Художествената галерия Тодор Тодоров, Теодор Даскалов – зам. директор на ДТ „Антон Страшимиров”, Николай Миланов от РУО на МОН и Даринка Димитрова от отдел „Образование” към община Разград оцени днес рисунките и определи победителите.

  По регламент конкурсът се провежда в три категории и три възрастови групи.

  В ПЪРВА КАТЕГОРИЯ: Деца и ученици от всички общообразователни училища и центровете за подкрепа на личностно развитие в системата на предучилищното и училищно образование.

  1. Първа възрастова група (от 7 до 10 г.) журито класира на:

  І-во място – Съла Мехмед, 2 клас – ОУ „Паисий Хилендарски”, с. Езерче

  ІІ-ро място – Гьокай Хаджиахмедов, 2 клас – ОУ „Паисий Хилендарски”, с. Езерче

  ІІІ-томясто – Теодор Росенов, 9 г. – ОУ „И.С.Тургенев”, Разград;

  2. Втора възрастова група (от 11 до 13 г.) класира на:

  І-во място – Виктория Неделчева, 12 г. – ОУ „И.С.Тургенев”, Разград

  ІІ-ро място – Менексе Исаева, 13 г. – ОУ „Св. Св. Кирил и Методи”, с. Ясеновец

  ІІІ-то място – Айгюл Шабан – ОУ „Васил Левски”, с. Тодорово, община Исперих

  В тази група поощрителна награда бе присъдена на Хелин Ахмед, 12 г., ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, с. Самуил

  3. Трета възрастова група (от 14 до 18 г.) класира на:

  ІІІ-то място – Алейна Сезаиева, 14 г. от ОУ „Христо Смирненски”, град Кубрат;

  ВЪВ ВТОРА КАТЕГОРИЯ: Деца и ученици от специализирани паралелки, училища и школи по изобразително изкуство.

  1. Първа възрастова група (от 7 до 10 г.) комисията класира на:

  І-во място – Ефсун Юкселова, 8 г. – ЦПРЛ-ЦРД „Школа по изобразително изкуство“ гр. Разград

  ІІ-ро място – Ъшъл Юкселова, 9 г. – ЦПРЛ-ЦРД „Школа по изобразително изкуство“ гр. Разград

  ІІІ-томясто – Светлозара Христова, 10 г. – ЦПРЛ-ЦРД „Школа по изобразително изкуство“ гр. Разград

  2. Втора възрастова група (от 11 до 13 г.) класира на:

  І-во място – Христиана Кившанова – ЦПРЛ-ЦРД „Школа по изобразително изкуство“ гр. Разград

  ІІ-ро място – Росица Василева – ЦПРЛ-ЦРД „Школа по изобразително изкуство“, гр. Разград

  ІІІ-то място – Михаела Димитрова – ЦПРЛ-ЦРД „Школа по изобразително изкуство“, гр. Разград

  3. Трета възрастова група (от 14 до 18 г.) класира на:

  І-во място – Михаил Димитров от ЦПРЛ-ЦРД „Школа по изобразително изкуство“, гр. Разград

  Отличените рисунки ще бъдат включени в националния кръг на конкурса, който ще се проведе през месец октомври в София. Преди да отпътуват те ще бъдат изложени в Художествена галерия „Проф. Илия Петров”. Наградените деца ще получат призовете си в Седмицата на пожарната безопасност.