дом Новини Детските градини и ясли в община Разград отварят на 1 юни

  Детските градини и ясли в община Разград отварят на 1 юни

  0
  ДЯЛ

  Детските градини и детските ясли в община Разград възстановяват работа от 1 юни 2020 г. Това се регламентира в Заповед №581/21.05.2020 г. на Кмета на Община Разград Денчо Бояджиев, която е издадена на основание клаузи от ЗМСМА, Закона за здравето, решението на Министерски съвет за обявяване на извънредна епидемична обстановка в страната, както и на заповеди на Министъра на здравеопазването.


  Преди издаването на заповедта готовността на детските заведения да посрещнат своите възпитаници след повече от двумесечно спиране на дейността бе обсъдена на среща на ресорния заместник-кмет Милена Орешкова с директорите на 20-те детски градини на територията на общината. Те поставиха проблемите и затрудненията, които срещат при изпълнение на изискванията на Мерките за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца, оповестени от Министерството на образованието вчера следобяд.

  Директорите обясниха, че очакват зареждане на складовете си с хранителни продукти, което до 26 май не би могло да се случи в необходимия обем, но за 1 юни ще имат пълна готовност да осигурят храната на малчуганите. За спазване на противоепидемичние изисквания са необходими и предпазни средства и материали, количеството на които бе уточнено по време на срещата. Те ще бъдат закупени от Община Разград – 131 литра дезинфектант за ръце, 136 литра дезинфектант за повърхности, 39 литра дезинфектант за под, по един пакет от 100 чифта ръкавици за всяка градина, по 2 електронни термометъра за всяка от групите, които ще отворят от 1 юни, както и 263 шлема за педагогическия и непедагогическия персонал. Част от детските градини нямат назначени медицински лица или те не са достатъчно с оглед предполагаемата посещаемост в тях, общо още 10 медицински сестри са необходими, за да се спазят изискванията на просветното министерство. Сред вариантите, които бяха обсъдени, е командироване на медицински лица от училищата, които в момента не работят – обясни заместник-кметът Милена Орешкова.

  Между 1 и 7 групи ще функционират в различните детски градини, в зависимост, както от желанието на родителите, така и от наличните помещения за обособяване на по-малки групи и възможностите за обособяване на различни входове и изходи за всяка група. Директорите на градините трябва да изработят конкретни мерки за организиране на дейностите в градината, която ръководят, след възстановяване на приема, с които да запознаят по електронен път родителите, както и да ги уведомят, че за да посещават децата им градините, трябва да подпишат информирано съгласие относно това, че не са задължени да подновяват посещението на детето си на детска градина и приемат да спазват общите правила за противоепидемичен контрол.
  Заповедта на кмета за отваряне на детските градини можете да видите тук: https://www.razgrad.bg/images/images/covid19/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4_581.pdf.