дом Новини Четири фирми подадоха оферти по процедурата за обществена поръчка за ремонти на...

  Четири фирми подадоха оферти по процедурата за обществена поръчка за ремонти на улици и общински пътища

  0
  ДЯЛ

  Четири фирми подадоха оферти по процедурата за обществена поръчка за ремонти на улици и общински пътища, обявена от Община Разград,съобщават от пресцентъра на местната управа. Обществената поръчка е на обща прогнозна стойност 1 036 945,81 лв. без ДДС, в нея са включени 5 обособени позиции.

  Офертите бяха отворени вчера от тричленна комисия, назначена със заповед на Кмета Денчо Бояджиев и председателствана от заместник-кмета Добрин Добрев. На публичната част от заседанието на комисията присъстваха и представители на две от фирмите.
  И четирите фирми са подали оферти по повече от една позиция. „Пътно поддържане-Нови пазар“ООД участва в процедурата с предложения по обособена позиция 1 – ремонт на общински пътища в Община Разград, обособена позиция №2 – текущ ремонт на улици в град Разград и обособена позиция №3 – ремонт на улици в населените места на Община Разград. Фирма „Димас“АД-Габрово представя оферти по същите 3 позиции. „Пътно строителство“АД-Разград участва в процедурата с предложения за първите 4 обособени позиции, четвъртата е за изграждане на пешеходни алеи в гробищен парк Разград. „Строймонтаж“ЕАД представя оферти по обособени позиции № 1 и 2.

  За обособена позиция №5 – текущ ремонт на вертикална планировка – подход и плац пред хале на ул. „Мебелна“№5 в Бизнес зона „Перистър“ – няма подадени оферти.