дом Новини Започва набирането на представители на Лудогорието в Съвета на децата

  Започва набирането на представители на Лудогорието в Съвета на децата

  0
  ДЯЛ

  Започва набирането на представители на Разградска област в Съвета на децата. В първия етап на процедурата се събират кандидатури по общини, след което общинска комисия определя кои от тях да бъдат допуснати до областна комисия.


  Младите хора от община Разград, желаещи да се включат, трябва да представят мотивационно писмо и формуляр, като уточнят по което от четирите направления е направена тяхната номинация: членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.; представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса; представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца и индивидуални кандидатури.


  В комисията участват: представители на Общински съвет-Разград, Общинска администрация-Разград, неправителствения сектор, медиите и бизнеса. Оценяването е по 10 критерия: Активност; Креативност; Толерантност; Ангажираност към обща кауза; Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии; Ориентираност към резултати; Организаторски умения; Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта; Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта; Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).
  Бланките на документите, необходими за кандидатите, са публикувани на сайта на Община Разград, можете да ги видите ето тук: https://www.razgrad.bg/news/startira-protsedura-za-izbor-na-chlenove-na-obshtinsko-nivo-na-saveta-na-detsata-kam-darzhavna-agentsiya-za-zakrila-na-deteto.


  Срокът за подаването им е 24 май. Общинската комисия трябва да заседава в срок до 30 май, след това кандидатурите се обсъждат и от областна комисия, а титулярът и неговият заместник за всяка административна област се определят от комисия към Държавната агенция за защита на децата.


  Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.