дом Новини Окръжен съд Разград възобновява връчването на призовки, книжа и съобщения по всички...

  Окръжен съд Разград възобновява връчването на призовки, книжа и съобщения по всички дела

  0
  ДЯЛ

  Със заповед на и.ф. Административен ръководител – Председател Лазар Мичев, Окръжен съд Разград възобновява връчването на призовки, съобщения и книжа по всички дела.


  Спазвайки всички препоръки за безопасност на служителите и приетите мерки против разпространението на COVID – 19, призоваването ще се извършва с обаждане по телефона или по електронен път.
  Необходимо е гражданите, адвокатите и организациите да посочват електронни адреси за връчване на съдебни книжа и съобщения. В случаите, когато това е невъзможно, призовки и книжа ще се изпращат по обичайния ред на хартиен носител. Тази информация цели страните по делата да са информирани за дейността на съда и да оказват нужното съдействие на съдебните служители.


  Хигиената и дезинфекцията в съдебната сграда също остава завишена. Гражданите следва да спазват необходимата дистанция от два метра, както и да носят лични предпазни средства.