дом Новини В РАЗГРАД СЕ УСТАНОВЯВА ЕДНОЛИЧЕН РЕЖИМ НА УПРАВЛЕНИЕ

  В РАЗГРАД СЕ УСТАНОВЯВА ЕДНОЛИЧЕН РЕЖИМ НА УПРАВЛЕНИЕ

  0
  ДЯЛ

  Въпреки строгите мерки предприети за ограничаване на разпространението на Ковид-19 на вчерашната сесия на Общински съвет Разград преина при закрити врати, без присъствие на граждани.

  Темата бе дискутирана преди началото на заседанието, предвид на това, че не е приемано подобно решение от съветниците, а управата се аргументира със Заповедта на министъра на здравеопазването забраняваща събирането на повече от двама възрастни на едно място, също бе посочено и решение на Националното сдружение на общините. Макар, че имаше достатъчно пространство за осигуряване на необходимата дистанция- та нали поради същото съображение заседанието бе изместено в по-голяма зала, каквото е тази в ОП „Ученическо и столово хранене и почивно дело“, и след изслушване гражданите да напуснат помещението. Тази възможнаст не бе предоставена и Георги Милков- изпълнителен директор на Център за съзидателно правосъдие не бе допуснат, както и под предлога, че в предварително подадения от него документ, в който заявява желанието си за участие и изказване пред ОбС-Разград не е посочил по какви въпроси желае да вземе думата. Вижте какво сподели за медията ни:

  „Беше ми отнето правото на изказване и предложение към Общинския съвет в Разград и Кмета на Разград, по важна тема от обществен интерес (чл.28, ал.3 от ЗМСМА).
  Без да има гласуване на местния парламент в Разград, неговият председател еднолично реши за втори път заседанията да се провеждат при закрити врати, с охрана, без присъствие на граждани.
  На (30.04.2020г.) не бях допуснат от общински служители да присъствам на сесия на Общински съвет Разград. Служителите казаха, че изпълняват разпореждане на председателя Стоян Ненчев. Вчера, един ден по-рано, с писмено заявление (вх.229/29.04.2020г.) информирах председателя Стоян Ненчев, че желая да говоря пред Общински съвет Разград.
  Законът за извънредно положение не е отменил Закона за местното самоуправление и местната администрация, специално неговия член 28, според който заседанията на общинския съвет и неговите комисии са открити. Правото на гражданите за изразяване на мнение не е ограничено, съгласно Конституцията на Република България.
  Съгласно ЗМСМА заседанията на общинския съвет в Разград са открити и никакви санитарни мерки и извинения не могат да оправдаят грубото потъпкване на законите и правата на гражданите.
  Центърът за съзидателно правосъдие в Разград подкрепи с Декларация съществуването на Основно училище „Елин Пелин“ в с.Стражец (внесена вх.223/24.04.2020г.).
  След внесената декларация в Общински съвет Разград, исках да се възползвам от гарантираното ми от Конституцията право на изразяване, на участие в обществения живот, на информация.“