дом Новини Лудогорските общини Кубрат, Завет и Самуил успешно приключиха проекти в сферата на...

  Лудогорските общини Кубрат, Завет и Самуил успешно приключиха проекти в сферата на социалното предприемачество

  0
  ДЯЛ

  Лудогорските общини Кубрат, Завет и Самуил успешно приключиха проекти по процедура „Развитие на социалното предприемачество”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съобщават от Областния информационен център в Разград. Общата стойност на трите проекта е 1 014 318 лева, изцяло безвъзмездна помощ.

  Проектите бяха фокусирани към подобряване на качеството на живот на уязвимите групи (хора с увреждания, в неравностойно положение и други социално изключени лица), и към подпомагане изпълнението на общински дейности по благоустрояване и озеленяване, необходими за задоволяване потребностите на общините и техните граждани.

  В изпълнение на проектните дейности бе извършено психологическо подпомагане и мотивиране, социална и професионална интеграция на лица от уязвимите групи, с цел насърчаване участието им на пазара на труда и създаване на умения за успешно справяне на работното място и адаптиране към работните условия при включването им в заетост.

  Проведени бяха професионални обучения по професия „Работник в озеленяването”, специалност „Озеленяване и цветарство” и по професия „Помощник в строителството”, специалност „Основни и довършителни работи”.

  В трите общини бяха създадени нови социални предприятия с предмет на дейност „Озеленяване и благоустройство”. На успешно приключилите курсовете за професионална квалификация в новосъздадените предприятия бе осигурена заетост за период от 12 месеца, в която бяха включени общо 82 безработни.

  Устойчивостта на резултатите ще се гарантира чрез продължаване функционирането на социалните предприятия и запазване на част от работните места.