дом Новини Пет нови европроекта се реализират в Лудогорието от началото на годината

  Пет нови европроекта се реализират в Лудогорието от началото на годината

  0
  ДЯЛ

  В Лудогорието от началото на програмния период до края на първото тримесечие на 2020 година по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси”, „Храни”, „Иновации и конкурентоспособност”, „Региони в растеж”, „Наука и образование за интелигентен растеж”, „Околна среда” и „Добро управление” са сключени 158 договора за безвъзмездна финансова помощ. Общата стойност на инвестициите е 84 352 727 лева, като реално изплатените средства по тях са 43 945 562 лева, съобщават от Областния информационен център.

  От началото на годината започна изпълнението на пет нови договора на обща стойност над 2,5 млн. лева, а реално изплатените средства по изпълняващите се и приключени проекти за тримесечието имат ръст от над 2,6 млн. лева.

  Два от новите проекти са по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Те подкрепят развитието на устойчив бизнес и повишаване квалификацията и уменията на персонала в малки фирми.

  Три проекта по ОП „Иновации и конкурентоспособност” подпомагат подобряването на производствения капацитет във фирми от три различни сектора – металообработване, производство на дограма и хранително-вкусова промишленост.

  Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) финансира общо 145 договора за безвъзмездна помощ в региона, с обща стойност на субсидията 50 577 977 лева.

  В сравнение с края на 2019 г., по нея се изпълняват два нови договора на обща стойност над 1,3 млн. лева – на млад земеделски производител по подмярка 6.1 на ПРСР за създаване на овощна градина и по подмярка 4.2 на ПРСР – за инвестиции в оборудване на хладилна база за производство на замразени плодове.

  Общо от началото на програмния период към края на първото тримесечие на 2020 г., в Разградска област с евросредства са приключени или са в процес на изпълнение 303 проекта на обща стойност 134 930 704 лева.