дом Новини Докладна записка вдигна на крак родители и учители

  Докладна записка вдигна на крак родители и учители

  0
  ДЯЛ

  Предложение за закриване на ОУ “Кирил и Методий“-Киченица и за преобразуване на ОУ “Елин Пелин“-Стражец в начално училище от следващата учебна година, внесено от кмета на община Разград, вдигна на крак жителите от двете засегнати населени места, а и от околността. Възмутени и силно обезпокоени от точката залегнала в дневния ред на заседанието на местния парламент, което ще се състои в края на този месец, обществеността се обявява срещу намеренията на местната управа за закриване на училището в Киченица и решението за преобразуване на школото в село Стражец от основно в начално учебно заведение. С цел запазване на двете училища, инициативни комитети са организирали подписки, чрез които да изразят несъгласието на хората с предвидените в докладната записка промени.

  През изминалите дни ,в знак на недоволство пред основното училище „ Елин Пелин” в Стражец родители и деца опънаха плакати с лозунги „Искаме си училището!“ и „По време на карантина.. и без училище!!??“. Що за управа е тази, която си „играе“ със съдбата на децата, особено що се касае до тяхното обучение предвид кризисната обстановка породена от пандемията на COVID-19 и поставя в риск по-нататъшното им образование.

  По информация на Лудогорие Нюз, в ОбС Разград вече е депозирана подписка с 525 имена, придружена с Декларация, в която излагайки своите мотиви от инициативния комитет от родители на деца от V до VII клас, искат обосновани отговори на поставените от тях въпроси.

  Сред аргументите в документа е, че предвид тежката пандемична обстановка с всеки изминал ден все повече семейства се завръщат от чужбина, което предполага увеличаване в броя на учениците в близко бъдеще -“ Този факт ни убеждава категорично, че това училище трябва да продължи да съществува в този си вид, защото преди да се обяви изолацията бяха записани 5 деца и още толкова чакат да се запишат.“, се сочи в Декларацията.

  Друга основна причина е, че всички възпитаници на училището са местни, като преобладават деца от етническите малцинства. Голяма част от семействата са социално слаби и не могат да отделят допълнителни средства за придвижване на децата си до града, в случай, че детето изпусне служебния транспорт. Опасенията им са свързани с това, че много от тях, няма да пуснат порасналите си момичета да учат в друго населено място при занижен родителски контрол, ако училището стане начално, то децата от малцинствата ще спрат да ходят на училище изобщо.

  „Притеснени сме и от факта, че спирките, на които децата ще чакат ученическия автобус се намират извън селото на оживен главен път, тъй като през последните години има не малко смъртни случаи, в следствие на ПТП.

  Безпокойство поражда и опасанието, че по-големите деца могат да тръгнат да се прибират пеша от град Разград до село Стражец.

  В тази връзка, разтревожени от последствията, родителите се обръщат със следните въпроси към вносителя на докладната, в лицето на градоначалника Разград:
  „Защо по време на пандемия се решава съдбата на едно училище и неговите ученици без да се направи допитване до местното население?
  Кой ще гарантира здравето и живота на децата ни, които ще чакат по спирки на главен път, за да пътуват до другия край на града ?
  Защо се сравнява ОУ „ Елин Пелин „, с. Стражец с ОУ „ Кирил и Методий” ,с. Киченица и ОУ „ Д-р. П. Берон с. Осенец ? Нашите деца са местни, а доколкото ни е известно в горепосочените училища се возят от други населени места.
  С какво последните двадесет години Община Разград е допринесла за подобряване на материалната база на училището, като изключим дофинансирането , което покрива текущите разходи ?


  Не е ли срамно, господин Кмете, всички учители да са готови да поемат дофинансирането на училището, като се откажат от една месечна заплата ? Какво ще спести и спечели Община Разград с преобразуването на нашето училище?“, се пита в Декларацията.

  От друга страна ръководството на ОУ“Елин Пелин“ споделя тревогата и готовността екипът на училището да се самофинансира и да възстанови дофинансирането на Община Разград, за да запазат училището в сегашния му вид, чрез писмено опровержение на докладната записка във връзка с предложението за преобразуване на училището, се адресирано до Омбудсмана на Република България, до Областния управител на гр. Разград, до кмета на Община Разград, до Началника на РУО — Разград, до председателя на СБУ към КНСБ град Разград и до Изпълнителния директор на ЦМЕДТ „ Амалипе”град Велико Търново.

  В него е отбелязано, че децата, които посещават ОУ”Елин Пелин” —с.Стражец са местни. Те не пътуват и ние не превозваме деца от други населени места. По етническа принадлежност са роми. Семействата са социално слаби и от уязвима група. Често се налага да осигуряваме на децата допълнително храна и дрехи. Всичко това се осигурява със спомоществователството на училището и персонала. Никога не сме обременявали общината с текущи и други ремонти. Ремонтите по сградата се извършват изцяло със средства от собствения бюджет на училището и доброволния труд на персонала.
  Наблюдава се тенденция за увеличаване на децата , поради завръщане на семейства от чужбина. Децата от начален етап се увеличават, което означава, че в перспектива ще се увеличат и в прогимназиален етап, тъй като учениците започват и завършват в нашето училище. Нямаме отлив на ученици след IV клас, дори напротив — завръщат се ученици от градски училища, в това число и от ОУ“Отец Паисий” —гр. Разград.
  Тенденцията е за повишаване на резултатите от НВО след VII клас. Последните три години учениците ни показват положителни резултати. Намалява процентът на слабите оценки и се увеличава процентът на положителните. Това сочи, че обучението в училището е на ниво и се покриват Държавните образователни «стандарти.
  Екипът на ОУ”Елин Пелин” —с. Стражец е готов да се самофинансира и да възстанови дофинансирането на Община Разград, за да запазим училището в сегашния му вид.
  Очевидна е тенденцията едно градско училище да се превърне в сборно за деца от селата. Считаме, че така неминуемо се стига до сегрегация на деца от малцинствени групи. Нашите ученици тенденциозно се насочват към конкретно градско училище, чиято локация е неподходяща.
  При превоза на децата, също има разходи: поддръжка на автобус, гориво, винетка, годишен технически преглед, застраховка, заплата за придружаващ учител и шофьор. Не сме убедени, че този разход е по-малък от 8 224.00 лева, колкото е дофинансирането на ОУ”Елин Пелин“-с.Стражец за една календарна година от Община Разград. Трябва да се има предвид и риска за живота и здравето на превозваните деца.


  Повечето от тях се отглеждат от баба и дядо, които не притежават собствен превоз, а това означава, че не могат сами да ги извозват до училището, ако изпуснат училищния автобус, което неминуемо води до отсъствие от училище за целия ден и пропуски в знанията. Кой ще ги прибере вкъщи, ако се разболеят внезапно? Кой ще гарантира, че децата няма да започнат да се прибират пеш до село Стражец?
  Считаме , че гореизброените факти са достатъчни за преосмисляне стратегията на Община Разград във връзка с преобразуването на ОУ”Елин Пелин” —с.Стражец в начално.“

  От Инициативния комитет решително заявяват своята готовност да организират блокадата на 01.05.2020г., ако се приеме решение за преобразуване на ОУ” Елин пелин „ с. Стражец в начално училище. Готови да демонстрират своето недоволство са и от инициативен комитет събрал подписите на 286 души от села Киченица, Липник, Побит камък и Топчии, които ще бъдат внесени утре, за да продължи да съществува и да не бъде закривано ОУ “Кирил и Методий“-Киченица.


  По наша информация общинските съветници от ДПС ще направят предложение за цялостно оттегляне на докладната записка.