дом Новини Градоначалниците от Лудогорието приеха решение за изграждане на трета клетка на Регионалното...

  Градоначалниците от Лудогорието приеха решение за изграждане на трета клетка на Регионалното депо за отпадъци

  0
  ДЯЛ

  На третото заседание на Общото събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград” за мандат 2019-2023 г. кметовете на седемте общини в Разградска област се обединиха около решение за изграждане на трета клетка на Регионално депо за отпадъци.


  Кметът на Разград Денчо Бояджиев, който е и председател на сдружението, откри и ръководи заседанието, чийто дневен ред включваше три точки.
  Градоначалниците от Лудогорието приеха решение за изграждане на трета клетка на Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян, като финансирането ще се извърши със средствата от внесените отчисления от общините в РИОСВ-Русе по реда на Закона за управление на отпадъците. Дяловете на всяка община ще се определят пропорционално на обема на депонираните в Регионалното депо отпадъци от съответната община по официални отчетни данни за календарната 2019 г.


  Членовете на Сдружението подкрепиха и предложенията на двама от кметовете да разходват част от внесените от тях отчисления за финансиране на доставка за съдове за разделно събиране на отпадъците, транспортни средства и транспортно-подемна техника, обезпечаващи функционирането на общинските системи за управление на отпадъците. На Община Исперих са й необходими 312 000 лева за тази цел, а на Община Кубрат – 355 000 лева.


  Три от общинските съвети вече са взели решение на свои заседания за включване на съответната община в подготовката и реализацията на проекта за трета клетка – Разград, Лозница и Цар Калоян, предстоят до края на месеца сесии на останалите местни парламенти.
  В заседанието участва и заместник областният управител Евгени Драганов.