дом Новини Деца от МКБППМН-Кубрат рисуваха по случай седмицата на гората за служителите на...

  Деца от МКБППМН-Кубрат рисуваха по случай седмицата на гората за служителите на „Кубратска гора“ ООД

  0
  ДЯЛ

  Седмицата на гората, по традиция се провежда в първата седмица на месец април. За 2020 година дните от 6 до 12 април са посветени на нея. Емпатистите от Кубрат към МКБППМН от години поздравяват с изложба от рисунки, своите приятели и партньори от „Кубратска гора“ ООД, с които поддържат ползотворно сътрудничество.

  По този начин се учат на няколко неща-развиват екологична култура, осъзнават важността на личното участие, когато трябва да поздравят, покажат отношение, да са част от промяната за много по-доброто утре. Пречупването на важни теми и проблеми през призма, позволяваща на децата да покажат своята гледна точка става по много начини. Един от тях е чрез рисуване, която се възприема като емоционална и разтоварваща дейност в извънкласна форма. Рисуването в дните на дистанционното обучение се превърна в подходящо средство за изпълнение на творческите задачи от образователно-превантивния календар на местната комисия.

  Тази година поради извънредната ситуация, емпатистите рисуваха от вкъщи и събраха рисунските в постер-плакат и излъчиха следния апел-призив:
  „Да пазим природата и гората чиста! ДА се грижим с любов за обитателите на гората! Да поздравим хората, които се грижат за нея! Да бъдем част от тази грижа!“
  С любов и желание по темата рисуваха Красина, Елена, Константин, Еля, Симге, Джерен, Даниел, Евгени и Здравко.