дом Новини Три общински структури в Разград с нови директори

  Три общински структури в Разград с нови директори

  0
  ДЯЛ

  Общинско предприятие „Обреден дом“ е с нов директор от днес.
  Борислава Йовчева-Касабова бе представена днес на служителите от Обреден дом от секретаря на Община Разград Нели Добрева, след което на място се запозна с всички основни дейности на предприятието.

  Борислава Йовчева-Касабова е завършила средното си образование в ТХВПСС“Ангел Кънчев“-Разград, а висшето – в Русенски университет „Ангел Кънчев“ Филиал Разград – специалист по технология на материалите и материалознание и бакалавър по екология.

  Работила е в сферата на търговията във Варна, 7 години в сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Варна, 2 години в ОД“Земеделие“-Разград, както и в „Борони“ЕООД-Разград.

  От вчера с нови директори са Общинско предприятие „Бизнес зона Перистър“ и Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“.
  Новият ръководител на ОП“Бизнес зона Перистър“ Огнян Хинов обсъди първите си задачи на поста с ресорния заместник-кмет на Община Разград Мирослав Грънчаров. Хинов е магистър по електроснабдяване и електрообзавеждане, завършил е Русенски университет „Ангел Кънчев“, както и „Организация и управление на бизнеса“ в Стопанска академия „Д.Ценов“-Свищов с придобита квалификация „Мениджмънт“. В началото на трудовата си кариера е работил по една година в МУЦПО-Разград и Комбинат за антибиотици-Разград, след това общо 27 години във „Водоснабдяване-Дунав“, от които 6 години като управител на търговското дружество. През последните 9 години е работил в „Аквастар-Сис“ООД.

  Новият директор на РБ“Проф. Боян Пенев“ Димитър Петров е завършил „Начална педагогика“ във ВТУ“Св.св. Кирил и Методий“, „Политически умения“ в НБУ-София, магистър е по специалността „Библиотечно-информационни науки и културна политика“ от Философския факултет на СУ“Св. Климент Охридски“. Димитър Петров е работил в: Драматичен театър-Разград, Общинска администрация Завет, в строителството в Русия, Интернат за социално слаби деца „Кирил и Методий“-с.Балкански, 6 години е директор на НУ“Никола Златаров“-с. Градина, а 4 години – на ОУ“Иван Вазов“-с. Гецово, от 2009 г. работи в РБ“Проф. Боян Пенев“ като PR и библиотекар.
  И двамата са назначени до провеждане на конкурси.