дом Новини Кубрат набира средства в борбата срещу коронавируса

  Кубрат набира средства в борбата срещу коронавируса

  0
  ДЯЛ

  По повод безпрецедентната ситуация във връзка с разпространението на COVID-19 и неговото овладяване кметът на община Кубрат Алкин Неби отправи пореден призив към жителите на лудогорската община, съобщават от пресцентъра на местната администрация.

  В своето обръщение кубратският градоначалник призовава хората да помогнат чрез дарения, които ще послужат за нуждите на общинската болница в град Кубрат, чийто медицински работници са на първа линия в борбата за здравето на хората. „Страната ни се намира в безпрецедентна ситуация, овладяването на която изисква личната ангажираност на всеки един от нас. Ресурсите на държавата и възможностите на общините са ограничени. Всеки, който има желание и възможности да помогне, може да се включи„, апелира кметът на Кубрат, който благодари на всеки, който ще помогне за нуждите на хората.

  Кметът Неби изказва благодарности и на хората, които вече оказват съдействие и подкрепа. От Община Кубрат предоставиха набирателни сметки, които могат да бъдат полезни и за хората от чужбина, които искат да дарят средства: Централна Кооперативна Банка АД клон Разград, офис Кубрат: BIC: CECBBGSF – IBAN: BG46 CECB 9790 8447 1265 00. Кодът за вид плащане за сметки е 7311, а даренията, помощите и други безвъзмездно получени суми от страната“ е с код 44 51 00. Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина е с код 44 52 00