дом Новини Болниците в Разград и Исперих ще лекуват пациенти с коронавирус

  Болниците в Разград и Исперих ще лекуват пациенти с коронавирус

  0
  ДЯЛ

  Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде Заповед № РД-01-159/27.03.2020 г., с която определя лечебните заведения за болнична помощ за активно лечение и съответните структури в тях, които да извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19.

  Те са разделени в два списъка – за пациенти в неусложнено състояние и за пациенти, които се нуждаят от интензивно лечение. В заповедта е посочено и разпределението на болничните легла по лечебни заведения.

  За пациенти с неусложнено състояние ще бъдат подготвени 40 легла в разградската болница, като определени да извършват лечение и наблюдение на неусложнени случаи на пациенти с коронавирус инфекция, са отделенията по „Инфекциозни болести“ и „Пневмология и фтизиатрия“ , с брой легла по номенклатура – 15 и 25.

  Сред тези, които ще обслужват пациенти с COVID-19 в състояние, изискващо интензивно лечение са двете отделения по „Анестезиология и интензивно лечение“ (ОАИЛ), съответно в МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – Разград с 10 на брой легла по номенклатура и в МБАЛ – Исперих с 6 легла.

  Съгласно разпоредбите на здравния министър, медицинският персонал в тези лечебни заведения за болнична помощ следва да бъде осигурен с лични предпазни средства и да спазва въведените в лечебното заведение хигиенни и противоепидемични мерки.

  Ръководителите на въпросните лечебни заведения за болнична помощ трябва да осигурят прилагането на заповедта, в това число, при възможност, да предприемат действия по изпълнение на препоръчителните изисквания по Приложения №3 и №4 от заповедта, включително и чрез взаимодействие с други лечебни заведения.

  Лечебните заведения за болнична помощ следва да предприемат действия, при възможност, с оглед сключване на анекси към договорите с НЗОК за изпълнение на КП №104 „Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения“, в сила до овладяваме на епидемичната обстановка, при условия и по ред, определени от Надзорния съвет на НЗОК.

  Със заповедта на здравния министър може да се запознаете тук: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/27/1585300522475document_rd-01-159.pdf