дом Новини Специални видео послания от домовете си отправиха част от членовете на Общински...

    Специални видео послания от домовете си отправиха част от членовете на Общински съвет на „Движение за права и свободи“ в Разград.

    0
    ДЯЛ

    Специални видео послания от домовете си отправиха част от членовете на Общински съвет на „Движение за права и свободи“ в Разград. Инициативата е организирана с цел да насърчи хората да си останат вкъщи. Общински съветници, кметове и председатели апелират за адекватно и отговорно поведение, съобразяване и следване на всички дадени инструкции с оглед предотвратяване на разпространението и преодоляване на епидемията от коронавируса.