дом Новини Забраниха събирането на повече от двама възрастни на обществени места, затварят пекарните...

  Забраниха събирането на повече от двама възрастни на обществени места, затварят пекарните и дюнерите

  0
  ДЯЛ

  На основание клаузи от Закона за защита от бедствия, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за здравето и заповеди на Министъра на здравеопазването, както и на мерките, предприети от Областния кризисен щаб за борба с коронавируса в Област Разград на 17 март Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев издаде нова заповед с още 10 противоепидемични мерки.


  Според Заповед 308/18.03.2020 г. не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места. До второ нареждане се забранява поставяне и работа на разположените върху терени общинска собственост автомати за напитки и храни, както и използването на терени общинска собственост за продажба от ръчни колички и излагане на нехранителни продукти, стоки, мостри, поставяне на маси за консумация към заведения за бързо хранене и развлечения и пред магазини.
  Също до второ нареждане се забранява продажбата от пекарни, баничарници, мекичарници, дюнерджийници, кебапчийници и други подобни, чиято продукция не е фабрично пакетирана до второ нареждане.


  Въвежда се ограничителен режим на продажба на стоки от павилионите (търговска сергия) за пресни плодове и зеленчуци на територията на централния пазар в гр. Разград. Търговската дейност трябва да се осъществява на разстояние най-малко през един павилион, при строго спазване на всички санитарно-хигиенни изисквания. Търговците, извършващи продажба на хранителни стоки, включително на плодове и зеленчуци, трябва да ограничат контакта на потребителите със стоките.
  Заповедта предвижда всички предприятия на територията на община Разград да изготвят правила за придвижване на работещите и за мерки за хигиенизиране на работните места преди, по време и след приключване на работния ден, както и да се ограничи до възможното достъпът на външни хора във фирмите, особено на гражданите от други населени места и държави, също и да се инструктират работещите за мерки за опазване на собственото им здраве и здравето на близките им.
  Със заповедта Кметът препоръчва на ръководителите на учреждения, на собствениците и управителите на помещения и търговски обекти, в които има разположени автомати за напитки и храни, да разпоредят преустановяване на работа на тези автомати. Препоръчва се и на управителите на фирми, извършващи продажба на хранителни стоки, включително плодове и зеленчуци, на територията на Община Разград, да ограничат контакта на потребителите със стоките.
  Заповедта е публикувана на сайта на Община Разград – https://www.razgrad.bg/news/kmetat-dencho-boyadzhiev-izdade-zapoved-s-novi-protivoepidemichni-merki-vav-vrazka-s-provedenoto-na-17-03-2020-g-zasedanie-na-oblastniya-krizisen-shtab-za-borba-s-koronavirusa