дом Новини Обявиха телефон за доставка на храна и лекарства по домовете на самотноживеещи...

  Обявиха телефон за доставка на храна и лекарства по домовете на самотноживеещи и трудноподвижни хора

  0
  ДЯЛ

  Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев издаде заповед с 18 мерки за противоепидемична защита на населението на община Разград. Част от тях конкретизират за територията на общината мерките, оповестени със Заповед на Министъра на здравеопазването от 13 март, други са специфични за Разград и останалите населени места в общината.


  Със Заповед 294/16.03.2020 г. се задължава „Еф Си си“ЕООД, която има сключен договор за почистване на улици и други места за обществено ползване на територията на община Разград да извърши измиване и дезинфекция на улиците в град Разград по предварително утвърден график. ОП“Паркстрой“ пък има ангажимент към дезинфекция на спирки на градския транспорт, детски площадки, пейки, дворове на институции и социални заведения и обществени площи по предварително утвърден график. Кметовете на населени места и кметските наместници трябва да организират дезинфекция в съответните села.


  Със заповедта се осигурява възможност за доставка по домовете на лекарства и стоки от първа необходимост на трудноподвижни, лежащо болни, възрастни, самотно живеещи и лица от уязвими групи. Това става след заявка на телефон 084/618 218 всеки работен ден от 8,30 до 17,30 ч., доставки ще се извършват, информират от пресцентъра на общинската администрация. По населени места съдействие ще оказват кметовете.


  С кметската заповед се указва поради намалелия пътникопоток и съображения за сигурност на пътуващите в обществения транспорт да се изготвят редуцирани маршрутни разписания съгласувано с кметовете на населени места и с ИА“Автомобилна администрация“. Светофарните уредби в Разград преминават на автоматичен режим на работа без натискане на бутона за пешеходно пресичане.
  Със заповедта се препоръчва да не се провеждат семейни тържества, на които присъстват по-голям брой хора, към момента се извършват сватбени ритуали в „Обреден дом“, но без присъствие на гости в залата.


  Цялата заповед вижте на сайта на Община Разград – https://www.razgrad.bg/news/vavezhdat-se-merki-za-protivoepidemichna-zashtita-na-teritoriyata-na-obshtina-razgrad.