дом Новини Потрошени са пейки и ограда в двора на ПГПЧЕ “Екзарх Йосиф“. Сигнализирайте...

  Потрошени са пейки и ограда в двора на ПГПЧЕ “Екзарх Йосиф“. Сигнализирайте при посегателства над съоръженията в обновената образователна инфраструктура, призова кметът на Разград

  0
  ДЯЛ

  „Подавайте сигнали при посегателства над съоръженията в обновената образователна инфраструктура, недобросъвестните ще си носят последствията“. Това призова Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев днес на заключителната пресконференция по проекта „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“.

  Повод за апела му бе инцидентът с потрошените пейки и ограда в двора на ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“, които са поставени по същия проект. Ще ремонтираме, но каква е гаранцията, че пак няма да има посегателства – каза още Кметът.

  В края на проекта Бояджиев обобщи, че е удовлетворен от резултатите. „Ползата е ясна и видима – децата се обучават в съвременни условия, удоволствие е и за педагозите да работят при такива условия. Бъдете активни и пълноценни ползватели на обновената материална база, нека децата я използват най-рационално“ – призова още Кметът. Той допълни, че има обекти, по които ще се извършат довършителни работи, но е важен крайният продукт. Бояджиев изтъкна, че през 2015 г. е в предишния си мандат е спечелил проекта, не е имал възможност да го реализира, но сега реже лентите при откриването на обектите. Той каза още, че при реализацията на проекта са допуснати пропуски, свързани с процедурите, и този пасив за съжаление ще е за сметка на данъкоплатците, информират от общинската управа.

  Вместо с 1 600 000 лева, колкото са финансовите санкции от Управляващия орган, да се подобрява инфраструктурата в града, ще се връщат на държавата – заяви Бояджиев.
  Кметът благодари на директорите на детските заведения за търпението при реализацията на проекта. Пое ангажимент пред тях на фасадите на всяка от детските градини и ясли, да бъде поставен пъстроцветен надпис с името на заведението, както на ДГ“Митко Палаузов“, за да се превърне това в емблема на образователния сектор в Разград.


  Резултатите от проекта бяха представени на заключителната пресконференция от неговия ръководител Недим Тахиров. 12 обекта – 2 детски ясли – , 7 детски градини, 2 училища и 1 физкултурен салон, благоустроени и ремонтирани с подкрепата на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., с финансиране в размер на 9 897 137,19 лв. Проектът се реализира по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ и е с бенефициент Община Разград. Периодът на неговото изпълнение е 29 септември 2017 г. – 29 март 2020 г. Реализацията му има за основна цел да подобри качеството на предоставяните образователни услуги на територията на град Разград чрез модернизиране на материалната база, изразяващо се във внедряването на енергоефективни мерки в сградите и благоустрояването на прилежащите дворни пространства и чрез доставката на съответното оборудване и обзавеждане за нуждите на детските и учебни заведения.

  Постигнатите резултати впоследствие ще способстват за опазване на околната среда и микроклимата, за намаляване на енергопотреблението, за осигуряване на по-рентабилна експлоатация на сградите, за подобряване на условията за протичане на учебно-възпитателния процес и условията на труд. По проекта бяха изпълнени строително-ремонтни работи по реконструкция и обновяване на: ДГ“Райна Княгиня“, ДГ“Славейче“, ДЯ“Звездици“, ДЯ“Слънчево детство“, ОУ“Н.Й.Вапцаров“ и ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“ – дейности по укрепване и ремонт на сградите, благоустрояване на прилежащи дворни пространства с цел привеждане на сградите в съответствие със съвременните изисквания към строежите по отношение на енергийната ефективност, достъпност, безопасност при експлоатация, здраве и околна среда; изграждане на физкултурен салон – двуетажен в общия двор на ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“ и ОУ“Н.Й.Вапцаров“; обновяване и реконструкция на 5 детски градини – ДГ“Митко Палаузов“, ДГ“Шестте ястребинчета“, ДГ“Зорница“, ДГ“Приказка“ и ДГ“Незабравка“ – подобряване енергийните характеристики на сградите до постигане на клас на енергийна ефективност „С“, обновяване на дворните пространства, осигуряване на достъпна архитектурна среда. На всички обекти по проекта бяха доставени и монтирани учебно, кухненско, спортно, офис и компютърно оборудване.