дом Новини Без пазари и битак в Кубратско

  Без пазари и битак в Кубратско

  0
  ДЯЛ

  Без пазари и битак в Кубратско
  Във връзка със заповеди на Министерството на здравеопазването, на Министерство на вътрешните работи и на областния управител е издадена заповед от кмета на Община Кубрат Алкин Неби във връзка с ограничаването и разпространението на коронавируса, информират от пресслужбата на Общината.

  Според заповедта на кубратския градоначалник се преустановят посещенията на културни и масови мероприятия. Въведена е забрана за провеждане на всякакви мероприятия, в които участват деца. Провеждането на спортни мероприятия в общината също са отменени. Временно се преустановят събиранията в пенсионерски клубове и клубове на лица с увреждания. Въведена е забрана и за провеждането на седмичните пазари в Кубрат и населените места на територията на общината.

  Преустановят се посещенията на външни лица в специализираните институции и услуги от резистентен тип. Сред превантивните мерки е и извършването на редовно почистване и дезинфекция в обществени сгради, пощенски станции и др. Превозвачите, осигуряващи обществен транспорт следва да извършват ежедневно почистване с подходящи дезинфекционни препарати превозните средства отвътре, включително парапетите, седалки и местата, които пътниците докосват с ръце.

  Кметовете на населените места да оказват пълно съдействие на органите на ОДМВР за осъществяването и контрола по изпълнение на разпoредените мерки. Срок за изпълнение на заповедта е до отмяна на ограниченията и мерките.