дом Новини Общинският съвет по наркотични вещества прие отчета си за 2019 г. и...

  Общинският съвет по наркотични вещества прие отчета си за 2019 г. и плана за работа за 2020 г.

  0
  ДЯЛ

  Заместник-кметът Милена Орешкова участва в заседание на Общинския съвет по наркотични вещества вчера, 27 февруари.
  На него пред 13 от 14-те членове на институцията председателят на ОбСНВ Станислава Петрова представи отчет-анализ за дейността на съвета и на Превантивно– информационен център към него през 2019 г. Според него в превантивните дейности са обхванати 2759 ученика от 14 училища и образователни институции.
  На заседанието бе обсъден и утвърден и Планът за работа на ОбСНВ и ПИЦ за 2020 г. Дейностите през тази година са с четири основни задачи: ограничаване на разпространението и употребата на наркотични вещества чрез обединяването на усилията на институциите, имащи отношение по проблема; промоция на здравословен начин на живот и намаляване на търсенето и употребата на психоактивни вещества сред децата и младите хора; събиране и анализ на съществуваща информация; Осигуряване на адекватна информация относно употребата и злоупотребата с наркотични вещества на местно ниво; социална рехабилитация, реинтеграция и лечение на злоупотребяващите и зависимите.