дом Новини Конкурс за ученическо есе на тема „Моята граница“ обяви Окръжен съд Разград...

  Конкурс за ученическо есе на тема „Моята граница“ обяви Окръжен съд Разград за Деня на отворените врати

  0
  ДЯЛ

  Окръжен съд Разград организира конкурс за ученическо есе на тема „Моята граница“, като част от инициативата „Ден на отворените врати – 2020 г.”.
  Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт.

  Условия за участие:

  В конкурса могат да участват ученици от VIII до XII клас от учебните заведения на територията на Разградска област. Участието в конкурса е анонимно.
  Необходимо е всеки един от участниците да постави в отделен, запечатан плик лист с информация за себе си:

  • Име, презиме, фамилия;
  • Адрес;
  • Пълно наименование на училището, в което учи, клас;
  • Телефон за връзка с участника, електронна поща.
   Пликът с данните и координатите на участващия трябва да бъде запечатан и поставен в по-големия плик с есето. Конкурсните работи трябва да отговарят на следните изисквания:
  • Формат DOC или DOCX на Microsoft Word;
  • Обем до три печатни страници формат А4;
  • Подравняване двустранно;
  • Шрифт Times New Roman – размер на шрифта: 12 Критерии за оценяване:
  • Демонстриране на познания по темата
  • Теза, съответстваща на формулираната тема
  • Оригиналност и творчески подход
  • Недвусмислено изразяване на лична позиция
  • Удачно подбрани аргументи
  • Използване на подходящи езикови средства за постигане на убедителност и въздействие
  • Спазване на езиковите норми

  Есетата се подават лично или по пощата от 9.00 часа на 1.03.2020 г. до 17.00 часа на 31.03.2020 г. на адрес: гр.Разград, пл.”Независимост” № 1, Окръжен съд Разград, стая № 217, на вниманието на Теодора Маринова – „Човешки ресурси”.


  Постъпилите творби се оценяват от тричленно жури, утвърдено от организационния комитет.
  Всички участници ще бъдат поканени на церемония по награждаването, която ще се състои в Деня на отворените врати –10.04.2020 г. от 11.00 ч. в Окръжен съд Разград. Предвидени са тематични награди.
  Отличените ученици ще имат възможност да прочетат своите есета на церемонията.
  Телефони за справки: 084/66-11-84 и 0877 45 50 06